RSS

Bima Bungkus

SUPATANE PRABU PANDHU
rayu-madrim-copy
foto :http://maspatikrajadewaku.wordpress.com/

Ing Kahyangan Jonggring Saloka . Sang Hyang Pramesthi Guru, Ya Sang Hyang Manikmaya , Sang  Hyang Girinata, Trinetra, Caturbuja, Tuguwisesa, Jagad Pratingkah, Jagadkarana, Siwahbuja, Kalawisesa, Kalawisaya, Nilakantha, lenggah siniwaka ing Bale Marcukundha. Lenggah kaadhap tetuwangganing para jawata ingkang bebisik Sang Hyang Naradha ya Sang Hyang Kanekaputra. Dereng ngantos Sang Hyang Bathara Guru medhar sabda katungka sowane  Nata gung Ngastina Prabu Pandhudewanata,  Ya Prabu Dewayana ingkang arepepeh-repepeh pindha sata matarangan, sarwi anyembah sesedhokan ing ngabyantara jawata kekalih.

“Pandhu padha raharja sowan kita ana pangayunan ulun, Pandhu?”

“Dhahat kapundhi dupi nampi sabdanipun Pukulun Sang Hyang Jagad Giri Nata. Sungkeming pangabekti  kula konjuka sahandhap pada paduka.”

“Ya, ulun tampa. Punapi wigatine, Pandhu, dene jeneng kita sumengka  ing Giriloka sowan  pangayunan ulun?”

“Kekilapanipun menapa paduka pukulun ingkang sampun winenang ngawuningani karenteging sagung dumados. Menapa boten nama merangi tatal bilih ingkang sampun paduka uningani ndadak kula aturaken malih?”

“Pandhu, ngibarate cecangkriman lamun jeneng ulun pribadi kang ambatang  kita boya keduman papan.”

“Nuwun inggih Pukulun. Keparenga munjuk atur, sewu lepat atur kula nyuwun gunging samodra pangaksama Paduka Pukulun”

“Ya, kepriye Pandhu?”

“Sowan kula wonten ngarsanipun Pukulun Sang Hyang Jagad Giri Pati, ingkang sepisan nyaosaken sembah pangabekti . Dene wigatosipun sowan kula sumengka ing Giriloka ngabyantara pukulun, labet tinangisan bojo kula pun Madrim ingkang ri kalenggahan menika “:ngidham-idham kaworan kepengin numpak lembu Andini, titihan paduka Pukulun. Awit menika dhuh Pukulun wontena mulunge manah Paduka pukulun minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula”.

“Pandhu, teka andupara panyuwunanira. Mangertia Pandhu, titihan mono nora beda karo sinangsana, sinangsana mono nora beda karo lambang kaluhuran. Dadi yen jeneng kita darbe panyuwunan kang boya  lumrah  padha karo  wus tumindak clandhakan, ngilani pranaja, nglangkahi pundhak, nyampar taligan, nepak mustaka ulun. Mokal jeneng kita boya weruh anggering para dewa kang wenang nitih Lembu Andini, nandyan dewa bae boya sawenehing dewa boya ana loro kajaba ya mung  ulun pribadhi, ratu-ratuning jawata. Apa darunane Pandhu dene jeneng kita darbe tekad nedya nerak anger-anggering jawata kang wus sineksen dening jagad saisine?”

“Pukulun, kula menika jejering narendra. Dharmaning narendra kedah ngayomi dhumateng kawulanipun, kalebet bojo kula  pun Madrim. Dhuh pukulun  manawi pukulun marengaken anggen kula nyuwun ngampil Lembu Andini, kula trimah mukti samenika, nanging pejah kula mbenjang sagah dipuncemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka dados intiping Naraka Jahanam”.

Jelih-jelih para widodari padha nangisi marang ucape Prabu Pandhu anggone wus katrucut ature ana ngarsane Sang Hyang Jagat Giri Nata. Trima mukti saiki, nanging mbesuk tekaning pati saguh cinemplungke ing Kawah Candradimuka dadi intiping Naraka Jahanam. Jelih-jelih para widadari kaya-kaya melu keduwung marang ketrucuting atur Sang Narendra gung. Ana bebasan : Sabda brahmana raja. Sabdaning pandhita, pangandikaning ratu, sepisan  kudu dadi. Wus kinodrat ya mangkono lelakone Prabu Pandhu ing tembe.

Geter jroning tyas Sang Hyang Jagadnata. Kaduk welas marang Sang Prabu Pandhu. Mula dangu datan ngandika, amung njegreg kadya pratima kencana. Pratima tegese golek, kenacana tegese emas. Meger-meger datan obah Sang Hyang Jagadnata mencorong prabane nganti kaya golek emas.

“Prekencong-prekencong waru dhoyong kali codhe sapa sing nggawe. Ngger, Pandhu. Ketrucut ucap kita iku mau. Kita  sawijining narendra gung, pangayomaning para kawula. Ana bebasan Sabda brahmana raja. Sabdaning pandhita, pangandikaning ratu kuwi sepisan mesthi kadadeyan. Dening Sang Hyang Jagadnata jeneng kita boya nampa sot utawa supata, lha kok kita malah ngucap kaya mangkono. Satemene  kang mangkono mau tuhu dadi piwulang , aja gumampang kapilut dening swara-swara manis kang tuwuh saka ucape wanita. Ya amarga kurang tabah nggon kita menangkani pamothahe bojo, satemah nganti ketrucut ucap kita. Wis mesthi bae ing tembe jeneng kita lamun puput yuswa ya kudu mapan kaya ingkang kita ucapake mau.”

“Inggih, pukulun. Boten badhe kula selaki. Nadyan ing mbenjang pejah kula dados intiping Kawah Candradimuka, badhe kula temah. Waton kula saged minangkani pamothahing bojo kula pun Yayi Dewi Madrim”.

Mangga menawi badhe Download utawi Midhangetaken

http://www.4shared.com/mp3/-x82r7vJ/Bimo_Bungkus_01.html

http://www.4shared.com/mp3/JEDbIHOh/Bimo_Bungkus_02.html

http://www.4shared.com/mp3/fEAvTGD6/Bimo_Bungkus_03.html

http://www.4shared.com/mp3/pHzEZT_l/Bimo_Bungkus_04.html

http://www.4shared.com/mp3/1enhK6jy/Bimo_Bungkus_05.html

http://www.4shared.com/mp3/xgUA6eU9/Bimo_Bungkus_06.html

http://www.4shared.com/mp3/Qcfh4jjn/Bimo_Bungkus_07.html

http://www.4shared.com/mp3/VDmKOBaP/Bimo_Bungkus_08.html

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: