RSS

Dewa Ruci

SEJARAH NEGARA ASTINA

BISMA

Berikut sabda Bisma di pasewakan negara Hastina :

“Ing kuna sadurunge negara iki gumelar, wujude alas gung liwang-liwung. Apa ta mungguh sinebut alas gung liwang-liwung? . Pancen wis diucapake dening sadhengah. Sing sinebut alas gung liwang-liwung  kuwi  mung diarani  alas gedhe. Naging mungguh werdine kang bener alas gung liwang-liwung alas gedhe kang ora tau kambah ing janma manungsa kang urip ing kono amung sabangsane sato wana. Kapara keh para dharahing drupiksa dharah asura ingkang padha mapan ing kono. Mula kena dibebasakake janma mara janma mati, sato mara prapteng lalis.

Duking kuna ana narendra ingkang ababad alas kono yaiku sinebut Alas Kuru Janggala utawa ing Wana Janggala. Ana satriya kang gedhe tapane katarima ing dewa nganti , sembada babad ing kono, dene narendra mau ajejuluk Prabu Dusanta. Prabu Dusanta sawijining dina lunga ambebedhag. Ana sawijining wanodya ingkang nalika semana dicengkerem dening  manuk. Dene manuk mau aran manuk Sakunta. Manuk Sakunta ditemu dening sawijining brahmana, lan bocah wadon kang dicengkerem manuk mau bisa kalis saka bebaya pati dewasane diopeni dening sawijining brahmana . Kocap Prabu Dusanta jroning mbebedhga,  kraos lungkrah sarirane. Nalika semana udan riwis-riwis ,  ngeyub marang sawijining pertapan  linadenan dening wanodya kang sesilih Dewi Sakuntala. Aran Dewi Sakuntala mau nunggak semi kalawan  jenenge manuk kang nyengkerem yakuwi manuk Sakunta.

Ringkese rembug Prabu Dusanta jinodho anggarwa Dewi Sakuntala. Nggone gendhon rukon wekasan peputra sawiji mijil kakung kekasih Raden Barata. R Barata yaiku ingkang sepisan miwiti sarta bribik-bribik  yasa kedhaton ing Astina. Prabu Barata peputra sawiji,  aran Sang Hasti Murti,  ya sang Gajah Oya.  Sang Hasti Murti  ya Sang Gajah Oya . Dene mungguh Sang Hasti Murti nganti kaprah sinebut prajane Sang Hasthin sadhengah pada ngucap  prajane Sang Hasthin ya ing Hastina wuwuhing basa tembung Hasthi dadi Hastina ya ing Gajah Oya. Prabu Gajah Oya uga nurunake ratu ing kono ajejuluk Prabu  Kuru. Prabu Kuru peputra Prabu  Pratipa. Prabu  Pratipa peputra Prabu Sentanu. Dene Prabu Sentanu peputra  aku (BISMA)

Nalika semana kanjeng rama Prabu Sentanu Dewa krama dhaup lan widadari ingkang bebisik Bathari  Ganga. Bathari  Gangga mono ora ngemungake ing arcapada kalebu kahyangan kesandhung  jekluk tiba gabrus sulistyaning warna nganti jagad tanpa timbang.

Nganti kataman ing asmara, Kanjeng rama prabu ketaman asmara , nalika semana isih jejaka tumaruna. Wiwit saka tepining bengawan nganti dikanthi kondur marang negara  Astina,  nadyan wus klakon kadhaup anut satataning panembah. Dewi Gangga miturut pangandikane rama,  Dewi Gangga jroning sacandra durung atut,  durung nindakake olah kridhaning priya lan wanodya amarga isih ana pamothah ingkang durung diaturake. Wekasan  disesek rembug dening sawargi kanjeng rama,  Bathri  Gangga persaja gelem leladi nanging yen peputra kudu dubuwang ing Bengawan Gangga . Peputra wiwit sepisan bareng ngancik ping wolu ya aku iki bakal dicemplungake bengawan kanjeng  rama ora kepareng wekasan  kanjeng ibu muksa makahyangan maneh dadi widadari.  Wekasan kanjeng  rama dadi dhudha.

Mbarengi getering swasana ing jagad  negara wiratha gumelaring sayembara pilih ingkang minangka kukubane sekaring kedhaton, yaiku Dewi Durgandini. Nalika aku kautus nglamar Dewi Durgandini , bakal kanjeng ibu paring dhawuh yen peputra kakung kudu dadi ratu ing negara Astina, aku nyaguhi.  Kanjeng Ibu paring dhawuh:  “Lha iya kowe nyaguhi lha besuk turunmu?” Nganti aku mersapa nglakoni wadat ora bakal palakrama. Tegese nggonku wadat dadi kurbane wong tuwa aku ora papa waton wong tuwaku padha seneng. Kang mesthine duwe wajib negara Hastina iku pun kaki”.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: