RSS

Pelantikan Ketua Osis

PELANTIKAN PENGURUS OSIS

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Nuwun,
Bapak Kepala sekolah SMP Tunas Bangsa ingkang dhahat kinurmatan,
Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak/Ibu Guru, Karyawan ingkang kinurmatan
Miwah Para kanca ingkang kula tresnani
Keparenga kula ingkang piniji panitya supados ngaturaken urut reroncening Upacara Pelantikan Pengurus SMP Tunas Bangsa Periode 2014/2015
Nanging saderengipun kula ngaturaken rantamaning adicara punika, sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT , ingkang sampun paring karohmatan dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, saengga saged kempal manunggal kanthi karaharjan, nir ing sambekala.
Bapak Ibu guru tuwin para siswa , keparengan panatacara ngaturaken lampahing titilaksana Upacara Pelantikan Pengurus OSIS SMP Tunas Bangsa Periode 2014/2015, inggih menika :
1. Purwaka
2. Atur palapuran saking Wk. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan ing mangke badhe dipunsalirani dening Bapak Teja Lelana, S.Pd.
3. Kepyakan/Pelantikan Pengurus OSIS kalajengaken tanggap sabda saking Bapak Kepala Sekolah.
4. Atur sapala saking pangarsa OSIS enggal
5. Pandonga
6. Panutup.
Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan , makaten menggah urut reroncening Upacara Pelantikan OSIS SMP Tunas Bangsa Periode 2014/2015. Kasuwun wontena suka lilaning penggalih Bapak – ibu tansah hanjenengi ngantos dumugi pungkasaning adicara menika Nuwun, nuwun, matur nuwun.
………………………………………………………………………………………………..
Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan,
Sumangga adicara punika kawiwitan kanthi ndedonga miturut kapitadosanipun sowang-sowang, ndedonga kasumanggakaken…….cekap.
Adicara ingkang angka kalih atur palapuran Wk. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Dhumateng ngarsanipun Bapak Tejo Lelana , S.Pd. wekdal kula sumanggakaken.
………………………………………………………………………………………………..
Makaten atur palapuran dening Wk. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, ngancik adicara angka tiga kepyakan/ Pelantikan Pengurus OSIS kalajengaken tanggap sabda Kepala SMP Tunas Bangsa Panjenenganipun Bapak Drs. Suradi, M.Pd. Pramila dhumateng Pengurus OSIS enggal, kula aturi majeng ing sasana ingkang cumawis saperlu nindakaken upacara punika lan kasuwun kersaa Bapak Kepala Sekolah paring tandha simbolis Pelantikan Pengurus OSIS enggal punika. Nuwun.
………………………………………………………………………………………………..
Para tamu ingkang satuhu kinurmatan,
Makaten adicara Pelantikan Pengurus OSIS saha tanggap sabda saking Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa . Kanthi kepyakan punika ateges Pengurus OSIS sampun resmi kalantik. Sumangga sami caos panjurung amrih pengurus OSIS enggal punika tansah pinaringan rahayu, gampil ing pamikir, saha gangsar anggenipun ngayahi sesanggeman punika.
Tumapak adicara candhakipun atur sapala pangarsa OSIS enggal. Dhumateng pangarsaning Pengurus OSIS enggal, panjenenganipun Mas Bagus Panggah Widagdo kula sumanggakaken.
………………………………………………………………………………………………..
Adicara salajengipun inggih punka pandonga, ingkang badhe dipunselirani dening seksi kerohanian Agama Islam. Pramila dhumateng Bapak Muh. Gazali , S.Pd. wekdal saha sasana wicara kula aturaken.
………………………………………………………………………………………………..
Bapak-ibu ingkang kinurmatan ,
Pinangka pungkasaning adicara, panutup. Kula ingkang piniji pinangka pambiwara ing Upacara Pelantikan Pengurus OSIS Periode 2014/2015 punika ngaturaken agunging panuwun saha nyuwun pangaksami mbokbilih kathah kalepatan anggen kula ndherekaken lampahing adicara punika. Wusananing atur dhumateng Pengurus OSIS Periode 2014/2015 ingkang sampun kalantik, kula ngaturaken sugeng makarya, mugi tansah manggih karaharjan, rahayu ingkang pinanggih, widada ingkang jinangka.
Bapak – ibu ingkang dhahat kinurmatan, sumangga adicara punika kapungkasan kanthi ndedonga miturut kapitadosanipun sowang-sowang, ndedonga kasumanggakaken ……………………………………………………………………………………………………………………..cekap.
Nuwun, nuwun, Matur nuwun.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: