RSS

Pengajian

PRANATACARA PENGETAN MAULID NABI

Assalamu,alaikum Wr. Wb.
Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin ingkang kinurmatan, mangga ingkang sepisan sesarengan munjukaken puji syukur alkhamdulillah wonten Ngarsa Dalem Allah SWT dene kula lan panjenengan taksih pinaringan rahmat saha kasarasan , saengga saged kempal manunggal wonten Masjid Annur menika.
Saderengipun acara dipunwiwiti, kula minangka panatacara ing pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW. dalu menika badhe maosaken urut-urutan adicara pengaosan:
1. Acara ingkang sepisan pambuka
2. Acara kaping kalih, inggih menika waosan Kalam Ilahi
3. Acara kaping tiga pangandikan saking takmir masjid
4. Dene acara kaping sekawan, acara inti inggih menika pengaosan ingkang dipunsarirani Panjenenganipun Ustadz. Drs. H. Abdullah Dimyati saking Sleman Ngayogyakarta
5. Panutup.

Kaum muslimin , ingkang satuhu kinurmatan, makaten menggah
reroncening acara pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW, ingkang sampun
karakit dening kadang panitya. Sumangga acara enggal kawiwitan kanthi maos
Basmallah sesarengan, kula dherekaken.
——————— maos Basmallah ————————————————-
Acara salajengipun badhe kawaosaken ayat-ayat suci Al Qur’an. Pramila
dhumateng kadang Muhammad Rasyid, wekdal kaaturaken, sumangga
………………………. waosan ayat suci Al Qur’an ————————————
Mugi-mugi kanthi waosan Kalam Ilahi kalawau, Allah SWT, tansah paring lubering kanugrahan dhumateng kula saha panjenengan sedaya.
Bapak – ibu , hadirin saha hadirat ingkang kaparingan rahmat dening Allah SWT, menggah acara salajengipun inggih menika atur pangandikan saking takmir masjid. Dhumateng Bapak H. Aziz Hanafi kasuwun paring pangandikan, sumangga.
——————–pangandikan takmir masjid ————————————
Tumapak acara inti, inggih menika pengaosan. Dhumateng Al-Mukaram Ustadz Drs. H. Abdullah Dimyati kasuwun paring fatwanipun. Wekdal kaaturaken sacekapipun. Sumangga ………………………………………………………………………………………..
Mugi-mugi menapa ingkang sampun kaandharaken dening Ustadz Drs. H. Abdullah Dimyati saged migunani tumrap kula saha panjenengan sedaya. Bapak – ibu para jamaah rahimakumullah, bok bilih anggen kula matur kathah lepat saha kekiranganipun, saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Sumangga acara ing dalu menika kapungkasan kanthi waosan Hamdallah sesarengan…
—————–Alhamdulillahirabbil alamin————————————————-
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: