RSS

Rapat Osis

 

TEKS WICARA PRANATACARA RAPAT OSIS

Nuwun,
Kanthi kinurmatan Ketua OSIS sarta kabeh para kanca pengurus OSIS sing sutresna.
Minangka pranatacara aku njaluk lilah ngandharake acara rapat ing rapat OSIS iki. Nanging
sadurunge ayo padha ngaturake puji syukur mring Gusti kang Maha Welas lan Asih kang wis
paring kanugrahan marang kita kabeh.
Mungguh acara sing bakal dirembug karantam kaya mangkene :
Sepisan, pambuka
Kaping pindho, tanggap wacana ketua OSIS
Dene acara kang kaping telu, ndhapuk panitya inti study tour,
Kaping papat, usul-usul saka para kanca.
Sing pungkasan, panutup.
Mangkono mau para kanca, rantamaning acara rapat ing dina iki.
Mangga enggal diwiwiti supaya enggal bisa rampung.
Ngancik acara sepisan, pambuka mangga diwiwiti kanthi kanthi ndedonga manut agama
ne dhewe-dhewe supaya rapat bisa lancar lan kasil karo ancas tujuanane. Ndedonga
kawiwitan.
————————-ndonga —————————-
Matur nuwun, ……………… (cukup)
Acara kapindho, tanggap wacana dening ketua OSIS. Katur Mbak Aji Sukmawati,
sumangga.
————————tanggap wacana ——————–
Mangkono mau tanggap wacana saka ketua OSIS , muga-muga kita bisa nindakake. Amin.
Sabanjure kita bakal ndhapuk panitya inti study tour . Kanggo ndhapok panitya inti, wektu
Wektu sacukupe dakaturake Mas Bayu Putra minangka wakil ketua OSIS. Sumangga.
————————ndhapuk panitya inti ———————–
Para pengurus OSIS sing sutresna. Panitiya inti wis kadhapuk kanthi rancag. Aku ndherek
Mangayubagya, muga-muga bisa nindakake tugase kanthi becik, satemah study tour bisa
Kaleksanan kanthi sukses.
Acara sabanjure usul, panemu, pamrayoga lan liya-liyane. Sinambi nampa usulan , para kanca kang wis nampa nyamikan lan unjukan mangga didhahar lan diunjuk kanthi mardika. Sumangga kanca-kanca sing padha usul, bakal dicathet dening sekretaris inti. Rembugan usul dipimpin dening ketua inti anyar sing lagi wae kadhapuk, sumangga.
———————–usul-usul ————————–
Kanthi muji syukur rapat bisa rampung lan ndhapuk panitya inti study tour. Sabanjure panitya inti duwe tugas matur marang Pak Andri Sulistya minangka pembimbing OSIS, kepriye mungguh kiprah sanjure. Tumrap panitya inti, aku minangka wakile para kanca lan siswa ngaturake sugeng makarya.
Para kanca kanthi pamuji syukur marang Gusti kanthgi ati seneng lan bombong acara rapat wis kaleksanan. Aku minangka pranatacara yen ana atur kang ora nyenengake utawa ora runtut ukara kang dakaturake aku nyuwun pangapura. Sadurunge katutup mangga panitya inti maju ngadeg jajar saperlu nampa jawat asta pinangka tanda pangayubagya saka para kanca. Sumangga acara ditutp kanthi pamuji syukur manut tatacara agamane dhewe-dhewe. Sumangga.
—————————donga panutup ———————-
Matur nuwun.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: