RSS

Kalatidha

Sinom

1

?m=k-frjtTi=p]j,

kwu/ynW|sSuvruri,

rurhp=[z]hai=aukr,

krntnPplupi,

[pon=pr[m=kwi,

kwi2tTi=t-sMltÑ|=,

[kozsKsuf]nir,

tidemTnDni=fumfi,

a/f[y=r[tFni=k[robnR|[bf.

1

Mangkya darajating praja,

kawuryan wus sunyaruri,

rurah pangrèhing ukara,

karana tanpa palupi,

ponang paramèng kawi,

kawilêting tyas malatkung,

kongas kasudranira,

tidhêm tandhaning dumadi,

ardayèng rat dening karoban rubeda.

2

?rtu[nrtuautm,

ptih[aptihlinuwih,

p]nykt-sRa/j,

pnek/[rbecikBecik\

pr[nF[ntnFfi,

pliysSi=klbenF|,

mlhs=kinHnFf],

ru[bfk=z]iribefFi,

[bf[bfa/f[n[w=osngr.

2

Ratune ratu utama,

patihe patih linuwih,

pra nayaka tyas raharja,

panêkare bêcik-bêcik,

parandene tan dadi,

paliyasing kalabêndu,

malah sangkin andadra,

rubeda kang ngrêribêdi,

beda-beda ardane wong sanagara.

3

?kttzitzisSir,

sirs=pr[m=kwi,

kwi2tTi=t-sF|hkit,

ktmnHi=[rhwirzi,

[fni=aupysnFi,

sumrunanrwu=,

pzimu/mnuar,

[mtPm]ih[mlikP[kolih,

temhsuhaai=k/stnPwi[wk.

3

Katêtangi tangisira,

sira sang paramèng kawi,

kawilêt ing tyas duhkita,

kataman ing rèh wirangi,

dening upaya sandi,

sumaruna anarawung,

pangimur manuhara,

mèt pamrih melik pakolih,

têmah suha ing karsa tanpa wiweka.

4

?ds/k[robnPw/t,

bbrtTnHuj/lmis\

pinuf-ff-pz/s,

weksSnMlhkwuri,

[ynPiniki/syekTi,

munDkHpa[n=zyun\

anDede/kluputTn\

sinirmMnBvulli,

lmunÒ|wuhffikekem=Bzi=[bk.

4

Dhasar karoban pawarta,

bêbaratan ujar lamis,

pinudya dadya pangarsa,

wêkasan malah kawuri,

yèn pinikir sayêkti,

mundhak apa anèng ngayun,

andhêdhêr kaluputan,

siniraman banyu lali,

lamun tuwuh dadi kêkêmbanging beka.

5

?auj/ri=pnitissÒ`,

awwrhasu=[pli=,

ai=jmnKe[n=musibt\

[w=oamBekJtMik[konTit\

m_[ko[no[ynNi[tniN,

[pfhapamituau,

pw/tll[wor,

munDkH[z]o[ronTati,

azu/byziketTcri[t=kun.

5

Ujaring panitisastra,

awêwarah asung peling,

ing jaman kênèng musibat,

wong ambêk jatmika kontit,

mêngkono yèn nitèni,

pedah apa amituhu,

pawarta lalawora,

mundhak angrêrônta ati,

angur baya ngikêta caritèng kuna,

6

?kenikin/yf/sn,

p=zLimB=allnBecik\

syekTia[kh[kwl,

ll[konK=ffitmSil\

mslhai=zaurip\

wannirtinemu,

temhanHnrim,

mupusPepe[sQni=tkFi/,

puluhpuluhazL[konNik[a[lokKn\,

6

Kêni kinarya darsana,

panglimbang ala lan bêcik,

sayêkti akèh kewala,

lêlakon kang dadi tamsil,

masalah ing ngaurip,

wahananira tinêmu,

têmahan anarima,

mupus pêpêsthèning takdir,

puluh-puluh anglakoni kaelokan.

7

?amen=zijm[nHfn\

[awuhayai=pmB|fi,

[mlu[af[nNortan\

[ynTnMiluazL[koniN,

[boykfum[nMlik\

kli/xnWeksSnNipun\

fillhk/sAlLh,

begJbegJ[nk=lli,

luwihbegJk=[ali=lwnWsPf.

7

Amênangi jaman edan,

ewuh-aya ing pambudi,

mèlu edan ora tahan,

yèn tan milu anglakoni,

boya kaduman melik,

kalirên wêkasanipun,

dilalah karsa Allah,

bêgja-bêgjane kang lali,

luwih bêgja kang eling lawan waspada.

8

?s[mo[noaikubebsn\

pfupfu[nk[pzin\

a_gihme[kotenM[nDobL=,

bene/ai=k=azrnNi,

nzi=s[j]oni=btin\

sjti[nvmut-mut\

wisÒ|waxpHp,

muau=masHi=asepi,

supynÒ|kPzkSmni=a=-$ukSM.

8

Samono iku bêbasan,

padu-padune kapengin,

ênggih mêkotên man dhoblang,

bênêr ingkang angarani,

nanging sajroning batin,

sajatine nyamut-nyamut,

wis tuwa arêp apa,

muhung mahas ing asêpi,

supayantuk pangaksamaning Hyang Suksma.

9

?[bflnK=wusS[nTos,

kinrilnHi=a=-widi,

stibml=z[ny,

tnSushzupyk+sil\

ski=mzunhp]pTi,

%[zrnPri=pitulu=,

m/gsmni=tith,

rupsbr=p[kolih,

pr[nF[nmkSihtberiaihtiy/.

9

Beda lan kang wus santosa,

kinarilan ing Hyang Widhi,

satiba malanganea,

tan susah ngupaya khasil,

saking mangunah prapti,

Pangeran paring pitulung,

marga samaning titah,

rupa sabarang pakolih,

parandene maksih tabêri ihtiyar.

10

?skf/[rlin[konNn\

mu=tuminFkMrati,

a=ge/tnFfip]kr,

krnwirytM|ni,

aihtiy/aikuyekTi,

pmilihai=[rhrayu,

sinmBibufify,

knQiawsLw[nHli=,

k=k[asQianÒ|kKm/mni=$ukSM.

10

Sakadare linakonan,

mung tumindak mara ati,

anggêr tan dadi prakara,

karana wirayat muni,

ihtiyar iku yêkti,

pamilihing rèh rahayu,

sinambi budidaya,

kanthi awas lawan eling,

kang kaèsthi antuka marmaning Suksma.

11

?yAlLhyrsululLh,

k=siptM|rhlnHsih,

mugimugiapr=iz,

pitulu=ai=k=n/tni,

ai=almHwlHki/,

fumunu=zi=ges=aulun\

m=k-smPunHw}d,

ai=weksSnKfipunFi,

milmugi[wonTenNpitulu=#uwn\,

11

Ya Allah ya Rasulullah,

kang sipat murah lan asih,

mugi-mugi aparinga,

pitulung ingkang nartani,

ing alam awal akir,

dumununging gêsang ulun,

mangkya sampun awrêdha,

ing wêkasan kadipundi,

mila mugi wontêna pitulung Tuwan.

12

?sgefFsb/s[nTos,

mtis[j]oni=zaurip\

klisSi=[rharuar,

mu/ka=krsumi=ki/,

t/[lnMeX=mltSih,

snit-[sS=t-sMmtuh,

bd/ri=spudenD,

anÒ|kMy/swtwis\

[bo[r=oa=gsw/g[msim/ty.

12

Sagêda sabar santosa,

mati sajroning ngaurip,

kalis ing rèh aru-ara,

murka angkara sumingkir,

tarlèn mêlêng malatsih,

sanityasèng tyas mêmatuh,

badharing sapudhêndha,

antuk mayar sawatawis,

boRONG angGA saWARga mèSI marTAya.

Katalog

:

Kalatidha, Padmasusastra, 1931, #25

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: