RSS

Tripama

Dhandhanggula

Pastikan komputer panjenengan sudah terinstal Aksara Jawa untuk dapat membaca teks tembang beraksara Jawa di bawah ini :

1

?[yog-nirk=prp]jurit\

lmunBissiranulfF,

fukHi=zunicrit[n,

anFelLir$=%]bu,

$s]bauai=m[asPti,

 arnPtih$u[wonF,

llbuhanipun\

k=ginelu=t]ip]kr,

 gunkypuru[nNk=[fnHnTTepPi,

 nu[aonit]hautm.

1

Yogyanira kang para prajurit,

lamun bisa sira anulada,

 duk ing nguni caritane ,

andêlira Sang Prabu,

 Sasrabau ing Maèspati,

 aran Patih Suwônda,

 lêlabuhanipun,

 kang ginêlung tri prakara,

 guna kaya purune kang dèn antêpi ,

nuhoni trah utama.

2

?li/[rllbuhanÒ`ip]kwis\

gunbissnisK[r=k/y,

 binufiff-au=gu[lL,

 kysyekTinipun\

fukBnÒ|p]=m=gfng]i,

 a[mBo[y=oput]i[doms\

ktu/rtunipun\

puru[nNsmPu[nT[tl,

 ap]=tnDi=lnFit-z2=kaji,

$u[wonFmtiz]n.

2

Lire lêlabuhan tri prakawis,

 guna bisa saniskarèng karya,

 binudi dadya unggule ,

 kaya sayêktinipun ,

duk bantu prang Manggada nagri ,

 amboyong putri dhomas ,

katur ratunipun ,

 purune sampun têtela ,

aprang tandhing lan ditya Ngalêngka aji ,

Suwônda mati ngrana .

3

?[wonTenMlihtulfFnP][yogi,

 st]iygu=ng]iai=z2=k,

$=kumBk/nar[nN,

 tu/aikuw/nfiyu,

sup][nF[ngyuhautmi,

 fukWiwitP]=z2=k,

[fnVf/[batu/,

 m]i=rkam]ihra/j,

 fsmukt[nKguhai=atu/yekTi,

 [f[nmu=suhwnr.

3

Wontên malih tuladan prayogi ,

 satriya gung nagri ing Ngalêngka,

 Sang Kumbakarna arane ,

 tur iku warna diyu ,

 suprandene gayuh utami ,

duk wiwit prang Ngalêngka ,

dènnya darbe atur ,

 mring raka amrih raharja ,

Dasamuka tan keguh ing atur yêkti ,

dene mungsuh wanara .

4

?kumBk/nki[nonM=shjurit\

m]i=k=rksirtnL_gn,

zÓ|=guhaikst]iy[nN,

 ai=[tkfFtnPurun\

amu=cipTlbuhngri,

l[nNolihyyh[rn,

 m-=luluau/ripun\

wusM|kTia[n=z2=k,

 m=[ka/srinuskHi=blkpi,

 pungimtiz]n.

4

Kumbakarna kinon mangsah jurit ,

mring kang raka sira tan lênggana ,

 nglungguhi kasatriyane ,

ing tekad datan purun ,

amung cipta labuh nagari ,

 lan nolih yayah rena ,

 myang lêluhuripun ,

 wus mukti anèng Ngalêngka ,

mangke arsa rinusak ing bala kapi ,

punagi mati ngrana .

5

?[wonTenMlihkin/yplupi,

su/yput]n/ptiz[wo=g,

 lnPnDwtu/kf=[z,

[lnYyhtu=gilHibu,

 suwitm]i=s]ikurupti,

a[n=ng]izsTin,

 kin/ygulLgul\

 m=gl [go[lo=znNi=p]=,

b]tyufaizfegKe[nSnpti,

zlgai=[korw.

5

Wontên malih kinarya palupi ,

Suryaputra Narpati Ngawôngga ,

 lan Pandhawa tur kadange ,

lèn yayah tunggil ibu ,

 suwita mring Sri Kurupati ,

 anèng nagri Ngastina ,

 kinarya gul-agul ,

 manggala golonganing prang ,

Bratayuda ingadêgkên senapati ,

 ngalaga ing Korawa .

6

?[fnM|=suhkenKf=[zp]ibfi,

 ap]=tnDi=lnS=fnvJy,

 s]ik/nsukmnh[a,

[f[gonNirpiknÒ|k\

m/g[fnVa/sm2sSih,

 airs=fu/yufn,

m/mnTkl=ku=,

[fnVze[togKsufirn\

ap]=r[mk/nmtijinemPri=,

sumBgwi[rotm.

6

Dèn mungsuhkên kadange pribadi ,

 aprang tandhing lan Sang Dananjaya ,

 Sri Karna suka manahe ,

de gonira pikantuk ,

 marga dènnya arsa malês sih- ,

 ira Sang Duryudana ,

marmanta kalangkung ,

dènnya ngêtog kasudiran ,

 aprang rame Karna mati jinêmparing ,

 sumbaga wirotama .

7

?kt]i[m=oksuf/s[n=jwi,

 pnTesSgu=k=prp]wir,

 amiritTskf/[r,

ai=llbuhanNipun\

 ayW[ko=sibuw=plupi,

 menwti[b=nisQ,

ain[asQinipun\

 snf-[nTkfFi=but,

tnP][bfbufipnF|mMi=fumfi,

m/sufiai=[kotmn\,

7

Katri môngka sudarsanèng Jawi ,

 pantês sagung kang para prawira ,

 amirita sakadare ,

 ing lêlabuhanipun ,

 aywa kongsi buwang palupi ,

 mênawa tibèng nistha ,

 ina èsthinipun ,

 sanadyan tekading buta ,

tan prabeda budi panduming dumadi ,

 marsudi ing kotaman .

atalog

:

Tripama, Padmasusastra, 1898, #156

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: