RSS

Tripama

Dhandhanggula

Pastikan komputer panjenengan sudah terinstal Aksara Jawa untuk dapat membaca teks tembang beraksara Jawa di bawah ini :

1

?[yog-nirk=prp]jurit\

lmunBissiranulfF,

fukHi=zunicrit[n,

anFelLir$=%]bu,

$s]bauai=m[asPti,

 arnPtih$u[wonF,

llbuhanipun\

k=ginelu=t]ip]kr,

 gunkypuru[nNk=[fnHnTTepPi,

 nu[aonit]hautm.

1

Yogyanira kang para prajurit,

lamun bisa sira anulada,

 duk ing nguni caritane ,

andêlira Sang Prabu,

 Sasrabau ing Maèspati,

 aran Patih Suwônda,

 lêlabuhanipun,

 kang ginêlung tri prakara,

 guna kaya purune kang dèn antêpi ,

nuhoni trah utama.

2

?li/[rllbuhanÒ`ip]kwis\

gunbissnisK[r=k/y,

 binufiff-au=gu[lL,

 kysyekTinipun\

fukBnÒ|p]=m=gfng]i,

 a[mBo[y=oput]i[doms\

ktu/rtunipun\

puru[nNsmPu[nT[tl,

 ap]=tnDi=lnFit-z2=kaji,

$u[wonFmtiz]n.

2

Lire lêlabuhan tri prakawis,

 guna bisa saniskarèng karya,

 binudi dadya unggule ,

 kaya sayêktinipun ,

duk bantu prang Manggada nagri ,

 amboyong putri dhomas ,

katur ratunipun ,

 purune sampun têtela ,

aprang tandhing lan ditya Ngalêngka aji ,

Suwônda mati ngrana .

3

?[wonTenMlihtulfFnP][yogi,

 st]iygu=ng]iai=z2=k,

$=kumBk/nar[nN,

 tu/aikuw/nfiyu,

sup][nF[ngyuhautmi,

 fukWiwitP]=z2=k,

[fnVf/[batu/,

 m]i=rkam]ihra/j,

 fsmukt[nKguhai=atu/yekTi,

 [f[nmu=suhwnr.

3

Wontên malih tuladan prayogi ,

 satriya gung nagri ing Ngalêngka,

 Sang Kumbakarna arane ,

 tur iku warna diyu ,

 suprandene gayuh utami ,

duk wiwit prang Ngalêngka ,

dènnya darbe atur ,

 mring raka amrih raharja ,

Dasamuka tan keguh ing atur yêkti ,

dene mungsuh wanara .

4

?kumBk/nki[nonM=shjurit\

m]i=k=rksirtnL_gn,

zÓ|=guhaikst]iy[nN,

 ai=[tkfFtnPurun\

amu=cipTlbuhngri,

l[nNolihyyh[rn,

 m-=luluau/ripun\

wusM|kTia[n=z2=k,

 m=[ka/srinuskHi=blkpi,

 pungimtiz]n.

4

Kumbakarna kinon mangsah jurit ,

mring kang raka sira tan lênggana ,

 nglungguhi kasatriyane ,

ing tekad datan purun ,

amung cipta labuh nagari ,

 lan nolih yayah rena ,

 myang lêluhuripun ,

 wus mukti anèng Ngalêngka ,

mangke arsa rinusak ing bala kapi ,

punagi mati ngrana .

5

?[wonTenMlihkin/yplupi,

su/yput]n/ptiz[wo=g,

 lnPnDwtu/kf=[z,

[lnYyhtu=gilHibu,

 suwitm]i=s]ikurupti,

a[n=ng]izsTin,

 kin/ygulLgul\

 m=gl [go[lo=znNi=p]=,

b]tyufaizfegKe[nSnpti,

zlgai=[korw.

5

Wontên malih kinarya palupi ,

Suryaputra Narpati Ngawôngga ,

 lan Pandhawa tur kadange ,

lèn yayah tunggil ibu ,

 suwita mring Sri Kurupati ,

 anèng nagri Ngastina ,

 kinarya gul-agul ,

 manggala golonganing prang ,

Bratayuda ingadêgkên senapati ,

 ngalaga ing Korawa .

6

?[fnM|=suhkenKf=[zp]ibfi,

 ap]=tnDi=lnS=fnvJy,

 s]ik/nsukmnh[a,

[f[gonNirpiknÒ|k\

m/g[fnVa/sm2sSih,

 airs=fu/yufn,

m/mnTkl=ku=,

[fnVze[togKsufirn\

ap]=r[mk/nmtijinemPri=,

sumBgwi[rotm.

6

Dèn mungsuhkên kadange pribadi ,

 aprang tandhing lan Sang Dananjaya ,

 Sri Karna suka manahe ,

de gonira pikantuk ,

 marga dènnya arsa malês sih- ,

 ira Sang Duryudana ,

marmanta kalangkung ,

dènnya ngêtog kasudiran ,

 aprang rame Karna mati jinêmparing ,

 sumbaga wirotama .

7

?kt]i[m=oksuf/s[n=jwi,

 pnTesSgu=k=prp]wir,

 amiritTskf/[r,

ai=llbuhanNipun\

 ayW[ko=sibuw=plupi,

 menwti[b=nisQ,

ain[asQinipun\

 snf-[nTkfFi=but,

tnP][bfbufipnF|mMi=fumfi,

m/sufiai=[kotmn\,

7

Katri môngka sudarsanèng Jawi ,

 pantês sagung kang para prawira ,

 amirita sakadare ,

 ing lêlabuhanipun ,

 aywa kongsi buwang palupi ,

 mênawa tibèng nistha ,

 ina èsthinipun ,

 sanadyan tekading buta ,

tan prabeda budi panduming dumadi ,

 marsudi ing kotaman .

atalog

:

Tripama, Padmasusastra, 1898, #156

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: