RSS

Wedhatama – Pangkur

1. Pangkur

1

?mi=k/mi=ku/ri=a=kr,

 akrnkxnnM/fisiwi,

sinwu=xsMini=kifu=,

 sinubsinuk/t,

m]ihk}t/tpk/tini=[zlM|luau=,

 k=tum][pN=tnhjw,

agmagemMi=aji.

1

Mingkar-mingkuring angkara,

akarana karênan mardi siwi,

sinawung rêsmining kidung,

sinuba sinukarta ,

mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung,

kang tumrap nèng tanah Jawa,

agama agêming aji.

2

?jineje/[n=[wdtm,

 m]ihtnKemBkkemB_zi=pmB|fi,

 [m=oknf-nÒ|wpikun\

[ynTnMiknirs,

 yekTisepiasepli/sephsmun\

sm=s[npkumPulLn\

 [govkGvuk\zLili=semMi.

2

Jinêjêr nèng Wedhatama,

mrih tan kêmba kakêmbêng ing pambudi,

mangka nadyan tuwa pikun,

yèn tan mikani rasa,

yêkti sêpi asêpa lir sêpah samun,

 samangsane pakumpulan,

 gonyak-ganyuk nglêlingsêmi.

3

?guguk/s[np]i[y=og,

[norz=[gopprhlmunH=zLi=,

 lumuhaizrnBlilu,

auge/gurua2mMn\

nzi=jnMai=k=wusWsP[f=semu,

 sinmunHi=smufn,

 ss[fonHizfumnis\,

3

Gugu karsane priyangga,

nora nganggo pêparah lamun angling,

lumuh ingaran balilu,

ugêr guru alêman,

nanging janma ingkang wus waspadèng sêmu,

sinamun ing samudana,

sêsadon ingadu manis.

4

?sipezu=[norzLe[gw,

s=sy/f[fnirccriwis\

znD/rnD/aznD|ku/,

knD[n[norkp]h,

sy[a[lokH[l=ok[l=okznNipun\

siwsisWsKiqzlh,

zli=zimr=sipi=gi=.

4

Si pêngung nora nglêgewa,

sangsayarda dènira cêcariwis,

ngandhar-andhar angandhukur,

kandhane nora kaprah ,

saya elok alôngka longkanganipun ,

si wasis waskitha ngalah,

ngalingi marang si pingging.

5

?m=[ko[no[zlM|k=vt,

svt[nmu=[whxsepPi=ati,

 buzhaizrnnC|bÓ|k\

su[k=t-[sY[nFnHin,

 [norkysipu=gu=a=gu=gumu=gu=,

augu=znSfinfin,

 ajm=[ko[no[w=oaurip\,

5

Mangkono ngèlmu kang nyata,

sanyatane mung wèh rêsêping ati,

bungah ingaranan cubluk,

sukèng tyas yèn dèn ina,

nora kaya si punggung anggung gumunggung,

ugungan sadina-dina,

aja mangkono wong urip.

6

?auri[pPspisnR|sk\

[normulu/nl/[rti=sluwi/,

 kfitguwk=siru=,

 siner=ai=mrut,

gumx=g_a=gex=a=gu=gum(=gu=,

pinDpd[nsimud,

p][nF[npkSkumki.

6

Uripe sapisan rusak,

nora mulur nalare ting saluwir,

kadi ta guwa kang sirung,

sinêrang ing maruta,

gumarênggêng anggêrêng anggung gumrunggung,

pindha padhane si mudha,

prandene paksa kumaki.

7

?kikisS[nNmu=spl,

 plyu[nznFelKenYyhwibi,

b=kitÒ|/b=sni=luau/,

lhaiyai=k=rm,

blikSirsrw=uznB[afuru=,

 m]i=ttni=ttk]m,

[gonH=[gonHgmsukCi.

7

Kikisane mung sapala,

palayune ngandêlkên yayah wibi,

bangkit tur bangsaning luhur,

lah iya ingkang rama,

balik sira sarawungan bae during,

mring tataning tata karma,

gon-anggon agama sukci.

8

?[socni=jiw=gnir,

 je/ktrlmu[nPocpPnPsQi,

 lumuha[so/kufuau=gul\

sumuzh[so[soz/rn\

[ynM=knkenaizrnKtu=kul\

kxmMi=[rhkp]wirn\

[nor[ankHikukki.

8

Socaning jiwangganira,

jêr katara lamun pocapan pasthi,

lumuh asor kudu unggul,

sumungah sêsongaran,

yèn mangkana kêna ingaran katungkul,

karêm ing rèh kaprawiran ,

nora enak iku kaki.

9

?keke/r[nN[zlM|kr=,

kkr=znSki=b=sni=gIb\

aiku[bo[rhpminipun\

tnHumsukRi=jsf\

amu=a[n=sjbni=fgi=kulup\

[ynKp_[ko[kPovCby,

auby[nb[lvJni.

9

Kêkêrane ngèlmu karang,

kêkarangan saking bangsaning gaib,

iku borèh paminipun,

tan umasuk ring jasad,

amung anèng sajabaning daging kulup,

yèn kapêngkok pôncabaya,

ubayane balenjani.

10

?m/mai=sbisbis,

bebs[nNmurihat-sBsuki,

puruaitak=ptut\

lnTpi=a=gnir,

anauga=ge/auge/ri=kp]bun\

a[bonH[bonNi=pnemBh,

k=k=[goai=siy=rt]i.

10

Marma ing sabisa-bisa,

bêbasane muriha tyas basuki,

puruhitaa kang patut,

lan taping angganira,

ana uga anggêr ugêring kaprabun,

abon-aboning panêmbah,

kang kanggo ing siyang ratri.

11

?aikukkit[kokKen,

 mr=prs/jnk=m/tpi,

 m]i=tpkKi=teptulus\

kuwwnaenHw,

w(hanirmu=guhsvtni=[zlM|,

tnPsQi[n=jnMw}d,

tuwi[nN=jnMtruni.

11

Iku kaki takokêna,

marang para sarjana kang martapi,

mring tapaking têpa tulus,

kuwawa nahên hawa,

wruhanira mungguh sanyataning ngèlmu,

tan pasthi nèng janma wrêdha,

tuwin nèng janma taruni.

12

?spnÒ|kWhyuni=AlLh,

 g-fumilhm[zolh[zlM|b=kit\

b=kitMik[tRhmzukut\

kukutTni=jiw=g,

[ynM=[ko[nokensinebu[tW=osepuh,

 li/ri=sepuhsepiaw,

aw[sRo[roni=atu=gil\,

12

Sapantuk wahyuning Allah,

gya dumilah mangolah ngèlmu bangkit,

bangkit mikat rèh mangukut,

kukutaning jiwangga,

yèn mangkono kêna sinêbut wong sêpuh,

liring sêpuh sêpi hawa,

awas roroning atunggil.

13

?tnSm/p[m/ori=sukSM,

sinukSMywinhyai=zsepi,

sinimPenTe2=zi=klB|,

pmB|kni=wrn,

t/[lnSki=liyepLypPi=zluyup\

pinDpestTi=supen,

 sumusupPi=rsjti.

13

Tan samar pamoring suksma,

sinuksmaya winahya ing asêpi,

sinimpên têlênging kalbu,

pambukaning warana,

tarlèn saking liyêp layaping aluyup,

pindha pêsating supêna,

sumusup ing rasa jati.

14

?sjti[nk=m=kn,

wusKkenNnNug]ani=a=-widi,

 blialmMi=asuwu=,

 tnKxmKr[myn\

ai=k=siptWi[sswini[sswus\

mulihmulmulnir,

 mul[n[w=oa[nomSmi.

14

Sajatine kang mangkana,

wus kakênan nugrahaning Hyang Widhi,

bali alaming asuwung,

tan karêm karamean,

ingkang sipat wisesa-winisesa wus,

mulih mula-mulanira,

mulane wong anom sami.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: