RSS

Wedhatama – Pangkur

1. Pangkur

1

?mi=k/mi=ku/ri=a=kr,

 akrnkxnnM/fisiwi,

sinwu=xsMini=kifu=,

 sinubsinuk/t,

m]ihk}t/tpk/tini=[zlM|luau=,

 k=tum][pN=tnhjw,

agmagemMi=aji.

1

Mingkar-mingkuring angkara,

akarana karênan mardi siwi,

sinawung rêsmining kidung,

sinuba sinukarta ,

mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung,

kang tumrap nèng tanah Jawa,

agama agêming aji.

2

?jineje/[n=[wdtm,

 m]ihtnKemBkkemB_zi=pmB|fi,

 [m=oknf-nÒ|wpikun\

[ynTnMiknirs,

 yekTisepiasepli/sephsmun\

sm=s[npkumPulLn\

 [govkGvuk\zLili=semMi.

2

Jinêjêr nèng Wedhatama,

mrih tan kêmba kakêmbêng ing pambudi,

mangka nadyan tuwa pikun,

yèn tan mikani rasa,

yêkti sêpi asêpa lir sêpah samun,

 samangsane pakumpulan,

 gonyak-ganyuk nglêlingsêmi.

3

?guguk/s[np]i[y=og,

[norz=[gopprhlmunH=zLi=,

 lumuhaizrnBlilu,

auge/gurua2mMn\

nzi=jnMai=k=wusWsP[f=semu,

 sinmunHi=smufn,

 ss[fonHizfumnis\,

3

Gugu karsane priyangga,

nora nganggo pêparah lamun angling,

lumuh ingaran balilu,

ugêr guru alêman,

nanging janma ingkang wus waspadèng sêmu,

sinamun ing samudana,

sêsadon ingadu manis.

4

?sipezu=[norzLe[gw,

s=sy/f[fnirccriwis\

znD/rnD/aznD|ku/,

knD[n[norkp]h,

sy[a[lokH[l=ok[l=okznNipun\

siwsisWsKiqzlh,

zli=zimr=sipi=gi=.

4

Si pêngung nora nglêgewa,

sangsayarda dènira cêcariwis,

ngandhar-andhar angandhukur,

kandhane nora kaprah ,

saya elok alôngka longkanganipun ,

si wasis waskitha ngalah,

ngalingi marang si pingging.

5

?m=[ko[no[zlM|k=vt,

svt[nmu=[whxsepPi=ati,

 buzhaizrnnC|bÓ|k\

su[k=t-[sY[nFnHin,

 [norkysipu=gu=a=gu=gumu=gu=,

augu=znSfinfin,

 ajm=[ko[no[w=oaurip\,

5

Mangkono ngèlmu kang nyata,

sanyatane mung wèh rêsêping ati,

bungah ingaranan cubluk,

sukèng tyas yèn dèn ina,

nora kaya si punggung anggung gumunggung,

ugungan sadina-dina,

aja mangkono wong urip.

6

?auri[pPspisnR|sk\

[normulu/nl/[rti=sluwi/,

 kfitguwk=siru=,

 siner=ai=mrut,

gumx=g_a=gex=a=gu=gum(=gu=,

pinDpd[nsimud,

p][nF[npkSkumki.

6

Uripe sapisan rusak,

nora mulur nalare ting saluwir,

kadi ta guwa kang sirung,

sinêrang ing maruta,

gumarênggêng anggêrêng anggung gumrunggung,

pindha padhane si mudha,

prandene paksa kumaki.

7

?kikisS[nNmu=spl,

 plyu[nznFelKenYyhwibi,

b=kitÒ|/b=sni=luau/,

lhaiyai=k=rm,

blikSirsrw=uznB[afuru=,

 m]i=ttni=ttk]m,

[gonH=[gonHgmsukCi.

7

Kikisane mung sapala,

palayune ngandêlkên yayah wibi,

bangkit tur bangsaning luhur,

lah iya ingkang rama,

balik sira sarawungan bae during,

mring tataning tata karma,

gon-anggon agama sukci.

8

?[socni=jiw=gnir,

 je/ktrlmu[nPocpPnPsQi,

 lumuha[so/kufuau=gul\

sumuzh[so[soz/rn\

[ynM=knkenaizrnKtu=kul\

kxmMi=[rhkp]wirn\

[nor[ankHikukki.

8

Socaning jiwangganira,

jêr katara lamun pocapan pasthi,

lumuh asor kudu unggul,

sumungah sêsongaran,

yèn mangkana kêna ingaran katungkul,

karêm ing rèh kaprawiran ,

nora enak iku kaki.

9

?keke/r[nN[zlM|kr=,

kkr=znSki=b=sni=gIb\

aiku[bo[rhpminipun\

tnHumsukRi=jsf\

amu=a[n=sjbni=fgi=kulup\

[ynKp_[ko[kPovCby,

auby[nb[lvJni.

9

Kêkêrane ngèlmu karang,

kêkarangan saking bangsaning gaib,

iku borèh paminipun,

tan umasuk ring jasad,

amung anèng sajabaning daging kulup,

yèn kapêngkok pôncabaya,

ubayane balenjani.

10

?m/mai=sbisbis,

bebs[nNmurihat-sBsuki,

puruaitak=ptut\

lnTpi=a=gnir,

anauga=ge/auge/ri=kp]bun\

a[bonH[bonNi=pnemBh,

k=k=[goai=siy=rt]i.

10

Marma ing sabisa-bisa,

bêbasane muriha tyas basuki,

puruhitaa kang patut,

lan taping angganira,

ana uga anggêr ugêring kaprabun,

abon-aboning panêmbah,

kang kanggo ing siyang ratri.

11

?aikukkit[kokKen,

 mr=prs/jnk=m/tpi,

 m]i=tpkKi=teptulus\

kuwwnaenHw,

w(hanirmu=guhsvtni=[zlM|,

tnPsQi[n=jnMw}d,

tuwi[nN=jnMtruni.

11

Iku kaki takokêna,

marang para sarjana kang martapi,

mring tapaking têpa tulus,

kuwawa nahên hawa,

wruhanira mungguh sanyataning ngèlmu,

tan pasthi nèng janma wrêdha,

tuwin nèng janma taruni.

12

?spnÒ|kWhyuni=AlLh,

 g-fumilhm[zolh[zlM|b=kit\

b=kitMik[tRhmzukut\

kukutTni=jiw=g,

[ynM=[ko[nokensinebu[tW=osepuh,

 li/ri=sepuhsepiaw,

aw[sRo[roni=atu=gil\,

12

Sapantuk wahyuning Allah,

gya dumilah mangolah ngèlmu bangkit,

bangkit mikat rèh mangukut,

kukutaning jiwangga,

yèn mangkono kêna sinêbut wong sêpuh,

liring sêpuh sêpi hawa,

awas roroning atunggil.

13

?tnSm/p[m/ori=sukSM,

sinukSMywinhyai=zsepi,

sinimPenTe2=zi=klB|,

pmB|kni=wrn,

t/[lnSki=liyepLypPi=zluyup\

pinDpestTi=supen,

 sumusupPi=rsjti.

13

Tan samar pamoring suksma,

sinuksmaya winahya ing asêpi,

sinimpên têlênging kalbu,

pambukaning warana,

tarlèn saking liyêp layaping aluyup,

pindha pêsating supêna,

sumusup ing rasa jati.

14

?sjti[nk=m=kn,

wusKkenNnNug]ani=a=-widi,

 blialmMi=asuwu=,

 tnKxmKr[myn\

ai=k=siptWi[sswini[sswus\

mulihmulmulnir,

 mul[n[w=oa[nomSmi.

14

Sajatine kang mangkana,

wus kakênan nugrahaning Hyang Widhi,

bali alaming asuwung,

tan karêm karamean,

ingkang sipat wisesa-winisesa wus,

mulih mula-mulanira,

mulane wong anom sami.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: