RSS

ratu-patih

Namaning Ratu

Naradipa. Têgêsipun wong kang amadhangi, wijangipun nara: uwong, dipa: padhang, dene panjênêngan ratu amadhangakên pêtênging kawula, kados ta angrawat kang acacad, tiyang  malih sato, tuwin sawarnining tiyang ingkang salah kadadosan sapanunggilanipun pinaripurna, angganjar dasih ingkang kaslamêtan, marasakên ing asakit, mulyakakên ing apapa.

Naranata. Têgêsipun wong amarentah, wijangipun nara: uwong, nata: parentah.

Narapati. Têgêsipun sotyaning manusa, wijangipun nara: uwong, pati: sotya, sawênèhing sarjana ugi anêgêsi wong amarentah, wijangipun nara: uwong, pati: parentah.

Bupati. Têgêsipun marentah ing bumi, wijangipun bu: bumi, pati: parentah.

Bumipala. Têgêsipun panungguling bumi, wijangipun bumi: sampun jarwa, pala: panunggul.

Buminata. Têgêsipun amarentah ing bumi, wijangipun bumi: sampun jarwa, nata: parentah.

Prabu. Têgêsipun marabot, sawênèh anêgêsi bapa, inggih bapakaning manusa kathah, saking têmbung Arab pra Abu, têgêsipun bapa.

Katong. Têgêsipun dewa katingal.

Ratu. Têgêsipun narambahi.

Pamasa. Têgêsipun kawasa.

Hèrêyangsa. Têgêsipun piniji ing dewa, wijanganipun  hèrhyang: dewa, sang: piniji.

Narpadipa. Têgêsipun kajêng adamêl padhang, wijangipun narpa: kajêng, dipa: padhang.

Aji. Têgêsipun kajèn kinawêdèn.

Raja. Têgêsipun pangagêng.

Sunan. Têgêsipun pêpundhèn.

Sinuhun. Têgêsipun ingêmbun-êmbun.

Iswara. Têgêsipun linuhur.

Narendra. Têgêsipun gêgununganing wong, wijangipun nara: uwong, endra: gunung.

Sri. Têgêsipun bagus, ayu, mila têmbung sri, kangge dhatêng sêsêbutan ratu priya ratu putri.

Mahawirya. Têgêsipun agêng luhur, wijangipun maha agêng, wirya luhur.

Pangêmpyun. Têgêsipun angaubi, utawi barukuti.

Dene ing Dewanagari, ingkang kangge inggih amung prabu, raja, ratu, nata, narendra, narpati, bilih tanah Ngarab sêsêbutanipun sultan, têgêsipun inggih botên bèntên akalihan têmbung Jawi: susuhunan utawi sinuhun, dene sêsêbutan kangjêng wênang dhatêng kakung wênang dhatêng putri, kajêngipun inggih ingkang bagus utawi ingkang ayu, têmbung ratu inggih wênang dhatêng kakung, inggih wênang dhatêng putri.

Bandara. Punika têmbung wancah, entaripun banda udara, têgêsipun: têrah têdhaking wong bôngsa agung luhur, wijangipun banda: agêng, udara: luhur.

Pramèswari. Têgêsipun langkung linuhuring èstri, wijangipun parama: linangkung, iswari: linuhuring èstri.

Pramèswara. Têgêsipun inggih sami kalihan pramèswari, anamung sastranipun ing ngajêng, pramèswarya.

Wara supadmi. Têgêsipun pangagênging garwa, wijangipun wara: pangagêng, supadmi: garwa.

Padniswara. Têgêsipun garwa ingkang linuhur, wijangipun padni: garwa, iswara: luhur.

Dayita. Têgêsipun musthikaning wadon, inggih wadon ingkang pinusthika.

Narpawadu. Têgêsipun ratuning wadon, wijangipun narpa: ratu, wadu: wadon.

Narpadayita. Têgêsipun ratu musthikaning wadon.

Narpaèstri. Têgêsipun ratu wadon, wontên malih têgês èstri jumurung, inggih punika wajibing èstri jumurung ing priya, tan kenging lênggana ing sapakèn.

Narèswari. Têgêsipun ratu dhêdhuwuraning wadon, wijangipun nara: wong, sarèhning tumrap ratu èstri dados  katêgêsan pawongan, iswari: ratu wadon.

Waraduhita. Têgêsipun pangagênging wadon, wijangipun wara: pangagêng, duhita: wadon.

Natarèni. Têgêsipun ratuning wadon, wijangipun nata: ratu, rèni: wadon.

Kangjêng ratu. Têgêsipun sang ratu ayu.

Wararèni. Têgêsipun pangagêng ngaèstri, wijangipun wara: pangagêng, rèni: èstri.

Sri Mahèswari. Têgêsipun ratu pangagênging putri.

Sori. Têgêsipun musthikaning putri.

Rêtnadayita. Têgêsipun sotyaning wadon.

Namaning Patih

Patih . Têgêsipun mêmatah.

Patya. Têgêsipun mataha.

Mantriman. Têgêsipun anglangkungi tigang prakawis, bopati, papati, senapati.

Mantrimukya. Têgêsipun inggih dados panunggul tigang prakawis wau, têgêsing mukya, panunggul.

Natapraja. Têgêsipun anata nagari, wijangipun: nata, matrap, matah, praja, nagari.

Nataradya. Têgêsipun mranata nagari, wijangipun: nata, mranata, radya, nagari.

Mantriwisesa. Têgêsipun kadunungan wêwênang tigang prakawis, ulat, ulah, ilat, têgêsipun ulat, pamawasan, dene anguningani pangulahing praja, ulah pangrêtos, dene amangrêtos samukawis lampah-lampahing praja, ilat, lidhah, dene lêpas dhatêng pangulahing parapabên.

Sawênèhing sarjana mantri punika kajarwanan angawruhi tigang prakawis, nistha, madya, utama, nisthanipun dene anyumêrêpi dhatêng ngalit, madyanipun anyumêrêpi dhatêng têngah kados ta: bupati sapanunggilanipun, utamènipun dene angêmban dhawuhing ratu.

Mantrimuktya. Têgêsipun mantri mukti, awit sadaya abdi dalêm sapanginggiling jajar minggah kasêbut mantri.

Namaning Tumênggung

Tumênggung. Têgêsipun dhêdhênggung, utawi tumênggung, dene anênanggung dhatêng sawêwêngkonipun.

Bopati. Têgêsipun kabubuhaning parentah.

Nayaka. Têgêsipun polatan, utawi panunggul.

Wadana. Têgêsipun pangajêng, dene dados pangajênging bawahan.

Manggala. Têgêsipun pangagêng.

Prawara. Têgêsipun pangagêng.

Pratiwa. Têgêsipun sarwa samêkta, wijanging têmbung, parati, miranti, iwa, karo.

Pradhara. Têgêsipun têngah antaraning pangagêng, awit dhara,  gadhah jarwa antara agêng.

Namaning Utusan

Utusan . Têgêsipun putusan, inggih pangrampungan.

Duta. Têgêsipun anglanturakên.

Caraka. Têgêsipun angimbalakên pangandika.

Anggandhèk. Têgêsipun ngêmban dhawah, utawi gandhèng.

Cundaka. Têgêsipun têlik.

Nibasara. Têgêsipun uncal-uncal.

Darsana. Têgêsipun anulad.

Prajaka, pradaka. Têgêsipun pamariksa.

Cundhamani. Têgêsipun anyundhukakên sotya, inggih punika anyundhukakên raos, kajêngipun mundhi dhawah.

Sunadha. Têgêsipun linuwih ing wicara.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: