RSS

Tembung Tanggap

Tembung Tanggap

1) Tembung lingga kang oleh ater-ater: dak, kok (ko) di. Kena katembungake cara gampangan bae yaitu:
Rimbag dak, rimbag ko, lan rimbag di.
dak + lingga, aran : Rimbag utama purusa
kok + lingga, aran : Madya purusa
di + lingga, aran : Pratama purusa
Kadang kala tembung lingga iku kecaba wis oleh ater-ater tanggap, uga oleh panambang –i¬ utawa –ake¬, mula tanggap iku warna telu miturut panambange:
1. tanggap wantah, tegese tanggap kang tanpa panambang.
Gawa : tak ~ gawa ~ rimbage : tanggap tak wantah utawa:
: tanggap utama purusa kriya wantah
: ko ~ gawa : rimbage: tanggap ko ~ wantah, utawa
: tanggap madyama purusa kriya wantah
: di ~ gawa : rimbage: tanggap di ~ wantah, utawa
: tanggap pratama purusa kriya wantah.
2. tanggap – i (kriya), tegese tanggap kang oleh panambang: i.
Tulis : tak ~ tulisi ~ rimbage: tanggap tak ~ i
(tanggap utama purusa i ~ kriya)
: kok ~ tulisi ~ rimbage: tanggap ko ~ i.
(tanggap madyama purusa i ~ kriya)
: di ~ tulisi ~ rimbage: tanggap di ~ i.
(tanggap pratama purusa i ~ kriya)
3. tanggap ~ ke (kriya), tegese tanggap kang oleh panambang: ke.
Tawa : tak ~ (tawakake) ~ rimbage: tanggap tak ~ ke
: (tanggap utama purusa ke ~ kriya)
: ko ~ tawakake : rimbage : tanggap ko ~ ke.
: (tanggap madyama purusa ke ~ kriya)
: di ~ tawakake ~ rimbage: tanggap di – ke
: (tanggap pratama purusa ke ~ kriya)
2) Tanggap Ka/Na
Tembung lingga kang oleh ater-ater ka, aran tanggap ka.
Tembung lingga kang oleh seselan: na, aran tanggap na.
Tuladha: ka ~ tulis, t ~ in ~ ulis
ka ~ pulir p ~ in ~ ulir
Tanggap Ka/Na iku sejatine padha bae karo tanggap di.

3) Tanggap tarung
Tembung lingga kang digandhengi tanggap na, aran tanggap tarung.
Kayata: tabok ~ tinabok.
Tembung tanggap iku kagolong jinising kriya, mula ing mengko bakal karowakake, bebarengan ngrembug bab tembung kriya.
Ing kene mung ngrembug bab wujude tembung tanggap iku mau.
Coba saka apa linggane tembung iki:
Sinung, linut, kinen.
4) Tembung kang aksara purwane, jumbuh karo aksara irung, yaitu: n (nj), m, ng, ora tau ginawe tanggap na.
Tuladha: nunul, ora dadi : ninunul
mari, ora dadi : minari
nyonyok, ora dadi : nyinonyok
ngrenger, ora dadi : nginenger
ngungun, ora dadi : nginungun
5) Tembung kang apurwa aksara swara, yen kagawe tanggap na, seselan na (in) dununge ana ngarep lan malih dadi: ing.
Tuladha:
undur + in = ing ~ undur ~ (aken)
andap + in = ing ~ andap ~ (aken)
asor + in = ing ~ asor ~ (aken)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: