RSS

Gurit Gunungkidul

GUNUNGKIDUL MANGSA RENDHENG
Dening : Suwarsidi

 
Kadang tani rumangsa seneng
Udan deres, esuk, awan, bengi mblandreng
Sawah tegal ijo royo-royo
Alas sawah sinawang sumringah
Jagung, kacang, bayem tuwuh weh rasa ayem
Kadang tani sengkut bikut
Tandang gawe nganggo pacul lan gathul
Bonggol tela tinancep ndhuwur sela
Jagung, kacang sinebar ing lemah rengka
Ganti sasi sinebda dadya
Pangan pange tangan
Woh ora mung thukul ing lemah loh
Najan sela, lemah rengka linambaran donga
Kaolah kanthi otot lan jiwa
Kun fayakun
Dadi lantaran Gusti paring nugraha.
(Djoko Lodhang, No.04 Tahun 2006)

 
Gunungkidul
Dening : Eswe Sidi

 
Gunungkidul
Ijo royo-royo najan mendhak-mendhukul
Lemah rengka dudu apa-apa
Sebab warga darbe jiwa satriatama
Wadhas curi lan sela dadya kencana
Kagrayang asta para mudha
Gunungkidul Handayani
Kenyaning sulistyeng warni
Ngawe-awe nglam-lami ati
Patuk, Playen, Gading, Wonosari
Pra Kenya rengeng-rengeng lagu campursari
Rerepen resep den uri-uri
Gunungkidul
Gisiking Baron endah tinonton
Gisiking Krakal endah tiningal
Ayo sedulur, Gunungkidul aja tininggal
Rinegem kanthi ati atekad waja
Dimen kabeh manggih mulya.
(Djaka Lodang, No.42 Tahun 2008)

 

GUNUNGKIDUL
Dening : Marciana Sarwi

 

Rodha pit montor ngglindhing mecaki dalan
Tan kendhat anggonku ngetung enggokan Patuk
Daksuntak rasa kangenku mring tlatah Gunungkidul
Ing papan kebak watu iki
Wis sesep legining madu katresnan

Dalan sing tansah menggak-menggok
Munggah-mudhun
Kinepung jurang jero
Ngosikake siku
Murih prayitna ngadhepi
Owah-owahing jaman

Kae sawangen
Pucuking pring ori tansah ngawe-awe
Ajak-ajak tumungkul semedi
Metani kahanan kang wis mungkur
Endi sing pener, endi sing keblinger

Kae sawangen surya enjing wis umanjing
Mbabar kahanan kang padhang
Age-age tinggalen kahanan peteng
Mlakua ing dalan padhang

 

GUNUNG KIDUL

Dening : Akhir Luso No, S.Sn.

 

Ing gunung sewu
Mata keduten
Ati kumlesar
Ing wektu ratri
Jam rolas ing tengah bengi
Gusti nguncalake banyu mili
Deres anelesi bumi
Apa tangis ku iki isa anambani
Minangka jebeng sing wis lali
Mring papan wutah getihing jati
Suwe lakuning sedya ngliwati dalam rumpil
Mula apa telat yen ing wayah iki
Lagi kelingan papan
Kang dadi seksi
Nalikaning cenger jabang bayi
Nyuntak swara ngebaki bumi
(Arak-arakan geguritan Srengenge Emas)
Sekar Duksina
Apa tegese bantala bantala kapurmu
Tinimbang kapang kang kagurat
Ing wataraning lawang, papan
Lan sepi sepa sepah samuning kahanan?
Apa tegese patemon?
Yen satemene
Luwih nggegirisi tinimbang gempuraning
Tembung-tembung saindhenging
Gunem lan kawat kawat semu?
Antaraning Baron, Sundak, lan Indrayanti
Isih daksimpen wangi rambutmu kadi
Pecahing ombak kang ngguyang watu karang
Lan ing wewatesing dalan iki, daktinggalake
Baris lan purwakanthi
Kadi serating narendra
Ana kang bakal nora sirna
(Monica Arti, Djaka Lodang: No. 03, 16 Juni 2012)

 

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: