RSS

Gurit Mawar

Kembang Trate
Dening: Ant. Soenarja SJ.

 

Aku seneng kembang trate,
Anteng putih megar ing panasan,
Munggah saka ing dhasaringsendhang mandhuwur,
Wisnemu padhang
Banjurbungah ngudhar kamulyane,
Saiki ngambang ing banyu,
Katekan karepe


Mawar
Dening: Ign. Kuntoro Wm.
Esuk nyebar wangi ngambar-ambar
Mawar sing wingi mekar saiki ngebaki latar
Bun-bun dhuwur godhong
Nyunar bening inten mencorong
Ri-ri landhep
Ora tedhas ketiban anyeb
Godhong-godhong ijo
Pulih seger royo-royo
Apa tembungku nyangking wangi
Ngilangi bacin sumentug nyampegi ati?
Apa budiku landhep, karepku mantep
Dadi tuwaking ati ora teteg?
Apa atiku inten mencorong
Mbabar gebyaring sukma tanpa blentong?
Apa uripku tetep seger
Awet mudha dadi sumber?
Yen mangkonoaran begja
Tandha yen urip iki binerkahan Gusti


Kembang Kanthil
Dening: Bambang Nugroho
Kembang kanthil
Kejawil othal-athil
Prithil kasempyok angin
Kesampar kesandhung sikil
Urut dalan-dalan rumpil
Tansah kumanthil ana telenging ati
Dadi kanca miji
Rodha-rodha ngglindhing
Munggah-mudhun
Gilir gumanti
Ora uwis-uwis
Nganti garing
(Mekar Sari, No. 17/TH. XXXIX, 23 Juni 1995)


Endahe Kembang Mawar
Dening: Maryono NT.

 

Nalika semana lagi bae lumebu ing taman
Sawise lunga saparan-paran ngulandara
Awakku wis sayah
Ragaku wis rusak
Pikiranku wis wuru
Atiku wis kaku …
Taman iki lagi dak prangguli saiki
Suket-suket tuwuh warna jingga
Kanggo pasabane kebo sapi lan anoa bantheng
Aku njur kelingan dhek dwidasa warsa keliwat
Uga ana patamanan pindha kiyi
Suket lan grumbulan nambah endahe pasawangan
Asri dinulu
Warna kresna langking
Sukete garing kemes-kemes lemes
Kebo sapi lan anoa bantheng nggayemi
Nanging taman iki dak prangguli saiki
Suket-suket tuwuh warna jingga
Keseselan mawar mbranang sawiji
Jumangkahe tlapakan ora rinasa wis adoh …
Ngliwati mawar mekar kuwi
Wite ora dhuwur tumlawung lurung
Oronggah-ronggah santosa nguwati
Kebak ri renteb sanyari-nyari
Gumunku ora ana uwise
Jebul patamanan kuwi owah sakala
Dumadi kadya taman kang dak goleki
Sadurunge aku ngulandara
Endahe kembang mawar
Aku
Ngumbara ngideri jagad

(Djaka Lodang, No. 08/Th. XXIX, 24 Juli 1999)


Kusuma Gogrog
Dening:Sumiyardhana
Siji-siji kusuma gogrog ing bantala
Dadi layon lan ron aking
Kusuma lan isih kuncup
Durung sida mekar
Katiyub angin riwut
Kabuncang prahara agung
Ing antarane pawarta magut
Kuncup-kuncup dadi korban
Dhek wingi kusuma dijupuki
Disanggul para putri
Saiki ngonggrok dijarake
Ing papan jembar karo sesuker
Kusuma gogrog ing nguni
Dadi pepundhi
Kusuma gogrog saiki
Tanpa aji
(Djaka Lodang, No. 14/Th XXIX, 4 September 1999)


Kembang Panguripan
Dening: Suhindriyo
Dakpethik sagagang nadyan tanpa greget
Wayah surup candhikala nggegilani
Nalika urip gemang dakgawa bali
Menyang omah gubug reyot pinggir kali
Dakirup arume gawe maras pikir
Wayah bulan coblong sisa lawa kalong
Wengi dhedhet, lidhah sesliweran
Aweh tandha was-wase wengi
Daklarung alume wayah esuk buthek
Nalika tanpa kanca dakturut ijen
Dalan sepi ara-ara suwung
Tanpa arah saiki jumangkah
Nglari kelipe cahya kethap-kethap
Tanpa kuwawa nuntun panjangka
Wektu kesrimpet daketung tlesih
Kalodhangan samrica dadi gatra
Ngoyak dina tekane panggandhang
Dina awan padhang trawangan
(Djaka Lodang, No. 38/Th. XXXVII, 16 Pebruari 2008)

 

Kembang Mawar
Dening: Liesty AS

 
Kembang mawar
Kang kober prithil sumebar
Kabuncang angin angambar
Dakranggeh peksa siji baka siji
Kanthi daya kang ngedab-edabi
Linambaran ati kang suci
Lan sumarah mring Maha Suci
Kembang mawar dadya wutuh nyawiji
Dakregem kenceng dakarasi
Daktandur pengkuh ing telenging ati
Kembang mawar
Aja uwal aja udhar
Sebab prasetyaku wus dakronce megar
Kanggo rerengganing jiwa lan raga
Nggugah krenteging sedya
Bisa nyandhangi uripku
Murih donyaku kebak esem tan sepa
(Djaka Lodang, No.03/Th. XL, 19 Juni 2010)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: