RSS

Gurit Piweling

Gurit Piweling
Dening : Akhir Luso No
Katur:
Sri Sultan HB IX
Sri Paduka Paku Alam VIII

Dumeling araning pepeling
Jlantraning pejuang kang wis manjing
Ing alam kelanggengan
Ora ateges ora ana
Ananging sejatine ana
Darbe lelabuhan toh nyawa
Mbelani nusa lan bangsa

Ana kang ora ana
Ora ana ing papan sing ngegla
Kamangka sejatine jati
Ana ananing ana
Ana pejuang
Kang tansah makantar
Ngupiya uruping rasa
Urip mbelani nusa bangsa
Nganti tekan ing endi?
Ngulati polahing putra, wayah, buyut, canggah uga udheg-udheg siwur
Sing pating penthalit kelangan rasa

Nangis sejatine
Njerit kuwi mesthine
Pandonga tansah kasurung
“Dhuh Gusti paringana pangapura anak, wayah, buyut lan canggah ingkang taksih mecaki gesang ing alam donya menika. Paringana eling kang tansah ngugemi pepeling. Luhuring budi lan mangertosi dununging barang ingkang aji”
Aji ajining aji
Lan tansah ngemuti
Hangrungkebi prapejuang
Dimen kinalungan kabegjan
Ing alam liya dudu ing donya
Aja tansah disiya
Ruktinen kanthi premana
Aji-ajining jati dhiri kuwi malati
Yen kasingkur ana buri

Mula eling mring gurit piweling
Mugya emas kang wus sumare ing kasuwargan jati:
Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping IX
Sri Paduka Paku Alam Kaping VIII
Kasinengkakake pinangka:
Tirta kencana
Pahlawan Nusa Bangsa
Dadya inspirasi
Marang para muda taruna

 

PIWELINGE IBU
Dening : Drs. Wahyu ST

Ngger, diati-ati aja seneng nyenyandhung
Arum endah kembang bakung
Kesrimpung slendhang
Kesandhung gelung
Kagubel kalung
Ngger, aku tansah dedonga lan ngidung
Supaya kecekel anggonmu mbujung
Aku tansah eling piwelinge ibu
Nalika aku arep budhal sinau
Ngger, urip mono awujud laku
Ombyaking donya aja kapaelu
Aja kapilut gebyaring lampu
Kang kairing jejogedan lan gumuyu
Ngger, urip kang prasaja
Aja mung mburu barang donya
Ditansah eling lawan waspada
Swara ora dumunung kedheping netra
Tansah dedonga marang kang Mahakuwasa
Kanggo ngudi laku utama

Matur nuwun ibu
Pangandikamu rumasuk ing balung sungsumku
Pindha latu mangalad-alad jroning kalbu
Agawe antebing kalbu
Saengga pahiting bratawali ora tau keprungu
Aku setya tuhu marang piwelingmu
Kang putra tansah nyuwun pangestu

 

PIWELINGKU
Dening : Tri Wening P

Yen cakra panguripanmu
Mubeng tumiba ing ngisor
Yen rasane atimu perih
Pedhes kebak panalangsa
Elingen welingku ngger

Delengen suket kae ngger
Nadyan urip ing pinggir dalan
Kaidak sewu sikil
Kagiles sewu rodha
Tetep setya ngrembaka

Delengen suket kae ngger
Yen mangsa ketiga teka
Tanpa ana tirta
Suket garing tanpa daya
Ananging yen mangsa udan teka
Suket gumregah ngrembaka
Ijo royo-royo

Delengen kae suket ngger
Nadyan katon remeh tanpa guna
Kembange endah paringane kang Kuwasa
(Djaka Lodang No. 51/Tahun XXXVII, 17 Mei 2008)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: