RSS

Gurit Satire

WONG JAWA
Dening : Suripan Sadi Hutomo

 
Wong Jawa aja jawal
Jawa jawal jawane kadhal
Apa sliramu Jawa, mitraku
Geneya kok ngiris atiku?
Ronggowarsito lan Aristoteles
Yasadipura lan Sokrates
Padhadene pujangga linuhung
Padhadene pujangga kang agung
Yen kok-semak buku filsafat
Yen kok-semak ilmu masarakat
Mung ana siji keblat
Kang ajine ora mekakat
Kang gawe ati nggrantes
Awit mung Aristoteles lan Sokrates sinebut sinubya ukara
Rinoncen kembang maneka
O, Ronggowarsita
O, Yasadipura
Awit apa basa Jawa
Kang ora bisa diwaca?
Awit apa mung basa latin
Kang bisa nuntun batin
Wong Jawa aja jawal
Jawa jawal jawane kadhal
Apa sliramu Jawa, mitraku
Geneya kok ngiris atiku?
Kecubung ungu ing taman kutha
Iki kahanan kang nembe teka
Apa sliramu bakal wuda
Melu-melu angumbar dhadha?
Wiwawite lesmbadhonge
Tabik-tabik sunan kali
Kita ngadeg ing grumbul srengenge
Kita wani ndhudhah ati

 

KORUPSI
Dening : Nini Klenyem

Jaman saiki kabeh wong wis padha mangerti
Apa teges lan maknane tembung korupsi
Ya kuwi nylingkuh …. ngunthet …. nyolong dhuwit negari
Dadi nek ora duwe wewenang ya ora bisa nglakoni
Digerba mesthi pendhuwur lan panguwasa sing dha miwit
Pidak jempol krasa enak krasa legi dadi numani
Tugas lirwa ning rina wengi mung kuwi sing dipikiri
Delengen wetengmu nganti mblendhuk miyi-miyi

Nek jare mikirke rakyat sing mlarat kesrakat
Sing urip kulina cingkrang ning ra tau sambat
Bon-bonane cendhek cengel, utange sa arat-arat
Weteng kothong diganjel singkong ben bisa gumlawat
Saiki mangan, sesuk embuh sing diemplok kanggo pikuwat
He para pemimpin kowe kuwi uripmu beja
Samubarang kari dhawuh ra tau rekasa
Sing kok prentah anane mung inggih lan sendika
Gajimu wis gedhe genea isih srakah lan ngangsa
Dhuwit pajeg saka rakyat kuwi ya bali nggo kawula
Aja padha kok korup kanggo seneng lan nguja hawa
Apa ora isin yen konangan jenengmu dadi kajuwara?
Neng TV rupamu disawangwong sanegara
Komentare kawula “Galo sing mbadhog dhuwit negara”
(Djaka Lodang No. 34/Th.XLII, 19 Januari 2013)

GUNEME SI DHADHAP LAN WARU
Dening : R. Bambang Nursinggih, S.Sn.

Titen-titenan Kang Waru
Niteni bab apa Dhi Dhadhap
Bab janjine para politisi kang nyidham lenggah kursi
Kepengin lenggah kursi we kok ndadak nganggo janji ta Dhi
Sejatine sing diangkah dudu kursine, nanging tunujangane
Hus, aja waton muwus Dhi, mundhak kebentus

Apa pancen wis kinodrat pendhak arep ganti pepimpin
Janji-janji pait madu ndlidir nyangking iming-iming mathis
Githok mrinding, ati miris, kasembir mingis-mingis kedaling lathi
Rina wengi girap-girap pindha ancik-ancik pucuking eri

Ati wis kebacut jinja manising janji
Senajan dilelithik mas picis
Tekad milih ora bakal kakikis
Milih kanthi tajeming batin
(Djaka Lodang No. 01/Th. XXXIX, 6 Juni 2009)

 

MANGAN AWAN
Dening : Sudi Yatmana

Asune The Sie Ing kae
Susu saliter ngombene
Daging rong ons lawuhe
Sega sapiring dicampur vitamin-vitamin warna telu minangka sarapane

Kala-kala yen njegoge kurang banter
Nyerege ora mak wer-wer
Nyatheke rada ngleler
Digawa numpak mobil dipriksakake dokter
Disuntik antilelarane ing gulune
Sing duwe nukokake obat-obat sarta kabutuhane

Kuwi asu
Lha aku

Aku iki piranti cilik saka peranganing pabrik
Manganku awan sega wungkusan
Tau kesereten kelelegen kelingan anak njaluk dolanan
Tujune digawani ngombe dening emboke
Botole diseselake ing rangsel kumel
Kuwi bae bola-bali kancaku nakokake
“kowe nggawa ngombe
Ngombemu isih
Aku njaluk sithik ya”

Ing wayah sore
Tenaga pikiran lan krenteg
Kabuntel dening rasa kesel

Kaya-kaya ora kober aweh kawigaten
Marang anak bojo kulawarga
Srawung karo tangga kaya kepeksa

Yen ana ngelu mulese
Digolekake bangsane temu saanane
Dene siji kuwi ora tau lali: dikeroki

Manganku awan sega wungkusan
Wungkusan kanugrahan:
Pangandel pangarep-arep lan kawelasan
OH GOD, NEXT TIME BETTER
(25 Juli 2002)

DALANE WONG JAWA
Dening: Turiyo Ragilputra

 
Yen milih dalan iki, wong jawa
Aja lamis lamun micara
Aja waton bisa ngenggokake ukara
Wong jawa duwe crita
Tembang lan tembung kebak surasa
Ubenge jantra kebak sanepa
Wong jawa tanpa waja
Jawane jawa bandha
Wong jawa tanpa jiwa
Jawane jawa wisa
Wong jawa tanpa jawa
Jawane jawa buta
Dadi dewa ombenane anggur ludira
Dadi raja klasa guling saka arta
Dadi manggala yen pista balung manungsa!
(Ambal kebumen, Mei “99; Djaka Lodang No.44/Th.XXIX, 1 April 2000)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: