RSS

Gurit Teknologi

ROBOT
Dening : Akhir Luso No, S.Sn

 

Bal kang muser seser tan bias kaendheg Tansah nggendring
Babar pisan tan noleh Mbradhat playune
Denya thathit ing mangsa rendheng Nggeblas
Bal sing kasinungan rasa Nangis
Rumangsa lara Atine keranta-ranta
Pengurbanan sing wis matumpa tan karewes Jejel riyel pawongan angkara
Midak sora Diiklasne
Senajan neng awak krasa lara Mati rasa
Akeh manungsa lali purwa lan duksina Raga tanpa rasa
Mati

 
PRENJAK WIS ORA ANA
Dening : Akhir Luso No, S.Sn
Jamane teknologi dadi panglima Nangekake wong turu nganggo alarm
Nggodhog wedhang nganggo warm water cooker Ngliwet nggunakake rice cooker
Lungan numpak mobil super Rega atus yutan tekan milyaran Numpak mobil
Apa numpak paku Nunggang angler Apa angel turu Mobil capsule Avansa
Jaguar
BMW
Mercedez apa iya isa tuku saktenane Ananging kok ya ana
Sapa sing sugih Sapa sing mlarat Pejabat mlarat Rakyat sing sugih Apa sewalike
Rakyat sing mlarat pejabat sing dhuwe penguasa Dadi isa tuku apa-apa
Jatining bener ing ngendi? Sugih mlarat dhuweke sapa
Akeh wong keblinger ora rumangsa Rumangsa mlarat
Utawa rumangsa sugih
Rumangsa nindhes blas ora paja-paja Anane mung rumangsa
Ora bisa rumangsa
Prenjak wis ora ana
Kamangka isa ngabarake
Warta saka Gusti Kang Maha Kuwasa
HP
Dening : Akhir Luso No, S.Sn

 
Swara mrambat Menculat
Akeh sing nyenengi
Akeh uga sing ndadekake bojo Dikeloni diopeni
Swara ngguleti pirang-pirang rupa Si putih lan si ala
Asring kasenggkakake ngaluhur Minangka barang sing isa nyuda nyawa
Asring kanggo srana guneman wong kampiyun HP akeh pigunane
Uga akeh mudharate

 

RADIASI HP
Dening : Akhir Luso No, S.Sn

 
Halo sayang ku tunggu kamu di terminal Jombor ya? Ok! See You!

Thit…thi..thit…

Aq hmpir smpe, tggu ya!

Ok! Muachhh!

Rambut ireng ning sejatine putih

Uteg waras ning sejatine kenthir

Mata weruh kenapa ana Kobutri di tabrak

Isih duwe unggah ungguh

Kenapa karo Pak Kepala ora aruh-aruh

Isih isa ngucap

Ning kok sms nalika undang-undang kenduren

Duwe kuping

Senajan kupinge budheg

Awut nalika diundang ora mingset

Isih tetep iwut mijeti tuts hand phone

Radiasi bab sing nggegirisi

Dudu mung kangker otak

Lan rambut brondoli

Jantung seseg lan paru-paru mengi

Ananging radiasi HP ing wektu iki

Ngilangke sopan santun

Budi luhur lan tutur ora nglantur

Urip mingkur

Ing sangareping Gusti

HP tekamu nggawa memala

Yen tan isa nyandet sakehing panjaluk nalisir

(Arak-Arakan geguritan : Srengenge Emas)
SMS
(Short Message Service)
Dening :Bambang Nursinggih

 

Dhuh Gusti,
Mosok nasib, begja lan cilaka sing ngabang bironi SMS

Dhuh Gusti,
Mosok kodrat lan kamulyan kang wenang amurba si SMS

Dhuh Gusti, pedah apa kapinteran, kawegigan
Lamun asor kalawan SMS

Dhuh Gusti, sambat sebut ora marang Pangeran, nanging tumuju SMS

Dhuh Gusti, jaman saya gendheng
Panguwasane Gusti kasahak si iblis SMS

Dhuh Gusti, moralemudha taruna bubrah karana kawengku SMS
Dhuh Gusti, mugi Paduka paring aksami dhateng ingkang ngegungaken SMS

 

CELENG WESI
Dening : Djaimin K

 
Celeng wesi mbekos
Ngetok karosan
Kekirik ngipatakerasa sungkan
Nggedrug malumpat nuli
Nyronggot ngiwa nyronggot nengen
Nyronggot sabarang kang malang
Ledhok mekokok gumuk mbeguguk
Sinaruk dadi bledug
Ginaruk warata padha

(Celeng wesi
Tandange iwut nggegirisi
Sukmane mamangmurka anglangsupi

Angin gumeter
Wit-wit pari ngalumpruk mati
Jangkrik kaget, njenggirat
Mencolot, kaya juru silat
Branjangan kekejer, munyer
Anjerit wadul langit
Atine migit-migit
Matane mentheleng
Celeng wesi sereng anggereng
:He, tanpa guna adol welas
Gelem ora gelem kudu sumingkir
Kene arep dipacak ginawe peni
Ditatani loji-loji
Tinretes lampu merkuri

Branjangan lan jangkrik
Ngapurancang atine dadi cilik
Ngrumangsani ….
Yen kawula cilik

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: