RSS

Gurit Guru

RON GARING
Dening : Budhi Setyawan

 

Wengi sansaya atis
nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
kang digawa dening angin

prasasat tan kendhat
anggonku kulak warta adol prungu
ananging isih mamring

aku wis pingin cecaketan
obormu kang makantar-kantar
madhangi jangkah lan jagatku

ana ngendi papanmu
lelana tapa brata
tanpa pawarta tanpa swara

aku kadya ron garing
kumleyang kabur kanginan
ing jagat peteng lelimengan

krasa luwih abot
anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
mlakuku ora mantep

kagubet ribet lan ruwet
adoh saka cahyamu
pedhut ing sakindering pandulu

panjenengan
guruku, sihku, oborku
kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati
(PANJEBAR SEMANGAT No. 4 Tahun 2008)
PITAKONAN TENGAH WENGI
Dening : Tjahjono Widarmanto

Rembulan satugel ketangsang ing pucuk ori
Ngatonake esem ngemu culika
Lamat dumeling suwara tangis kairing gamelan
: megatruh angin kang atis

“Bapa, Bapa Guru
Ing ngendi maneh bakal bisa dak luru
Ngelmu kasunyataning urip kang sejati
Iki dina ati wus ora bisa dadi gondhelane urip”

Angin tansah ngabarake ganda semboja sepi

“Bapa, Bapa Guru
Ing ngendi maneh bakal bisa daksawang
Eseme rembulan sing tanpacidra iki dina
Para manungsa wus dadi memala”

Angin kang atis isih nglagokake-kidung megatruh

“Dhuh, Bapa, Bapa Guru
Kang ilang ana ombak pager waja
Dhuh Bapa, ing ngendi maneh bakal dak playokake tangise suksma
(Mekar Sari No.15, 14 Juli 1995)
PANGLOCITANING GURU
Dening : Nunung Susilaningsih

Muga atiku pindha jembaring samodra
Mantep memba manggala yuda
Netra adhem lir banyu ing kutub lor
Kedaling lathi dadia pandom

Oh nggerrr….anak-anakku putra bangsa
Aku sing kajibah ndadekake abang birumu
Tekadku dhadhak tan bakal sambat
Senajan ri rendhet dadi pepalang
Gegadhangan aja nganti mrucut tengah dalan

Kowe sing bakal mikul dhuwur
Kuncaraning bangsa lan negara
Ruwet renteng begja cilakaning kawula
Nggerrrrr, sing keturon age nglilir tangia
Cancut taliwanda ngetog dhiri
Aja kapi enak neguk kanikmatan kemareman….
Kanggomu durung titi mangsa
Sinau numpuk ilmu dadia sanguning laku
(Djaka Lodang No.42, 18 Maret 2000)

 

KIDUNG PARA DWIJA

Dening : Itheng Sulistyawati

 

Esuk iki akeh kumlebet gendera

jare aweh pahargyan marang guru kang pantes tiniru

aku trima ngelus dhadha nyangga pitakon

apa isih pantes aku tinuladha

yen ucapku isih geseh karo laku

yen katresnanku luntur kagolpingin makmur

yen trekahku kasulap ukara ngayawara

 

dak-urun wangsulan

aku uga titah lumrah

kepengin duwe omah lan urip lumrah

kepengin nyandhang apik dudu mung sarega benik

aku uga jalma duwe pangrasa

ora cukup dicekoki pangalembana

ora cukup dikudang nganggo tembang

 

aja sumelang

sanajan janji isih awujud impen

aku tetep jumangkah kanthi panggah

sinambi ngenteni abyore lintang wengi

aweh kabar yen impen bakal ana tuwuse

(Djaka Lodang No.29/Tahun XXXVI, 16 Desember 2006)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: