RSS

Gurit Jaman

JANGKA
Dening : Sdwijosusastro

Swara dumeling wecaning pujangga
Urut rumasuk ing dhadha jiwa Jawa
Jaka Lodhang – Sabda Pranawa
Anggung ngulati ubenging jagad
Rodhaning jagad rinegem jangka
Nitihi nam-namaning nasib manungsa
Obah mosik anut wasesaning Kawasa

Jangka jagad jejeg jumangkah
Ngregem wektu wewentehan
Jayaning jagad jinunjung karana jangka
Jejembering jagad jinebol karana jangka

Jangka-jangka kuna
Kinodrat mberat reretuning rat
Ratu-raton rengeting rakyat
Rinempu remuk karana jangka
Oh …. Ronggowarsito
Jangkamu ajeg jumangkah
Njangkahi jaja-jaja jagad alit
Njangkahi jembaring jagad agung

Jangka-jangka kuna
Rineksa rape ting jagad sunya ruri
Nut jaman kelakone
Obah mosik awit wasesaning Kawasa
Sang pujangga wus mbuka wiwaraning warana
Sabda Pranawa wus kawuri
Napaki windu kuning
Si Wewe Putih kang gegaman tebu wulung
Mrajaya wedhon kang idune mandi

Jaka Lodhang ngedhangkrang sru muwus:
“Gunung mendhak-jurang mbrenjul”
Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati
ewasono
Mendhaking si gunung tetep katon agung
Mbrenjule si jurang gesong tetep jugrug
Tan kawawa pepayung song-song agung

Mbok parawan sangga wang dhuhkiteng kalbu
Buneging kalbu mbudidaya nggugah bangsaku
Kang sayah kasulayah awit kuku wisaning penjajah
Linambaran donga- sesanti:
“Sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti”
Bangsaku gumregah galeyah-galeyah
Kanthi gagah ambedhah ruji-ruji penjajah

Wecaning pujangga kang wus pinasthi:
Sajroning madya akhir, Wiku Sapta Ngesthi Ratu
Ratu-raton rengeting rakyat rantas
Indonesia : Merdeka!!!!!

Kamardikan dudu gayuhan pungkasan
Kamardikan amung titihan rukmi
Siji kang den ancas: Masyarakat adil makmur

Tinemune wong ngantuk anemu kethuk,
Malenuk samargi-margi,
Marmane bungah kang anemu,
Marga jroning kethuk isi,
Kencana sesotya abyor.

(Sleman, 16 Agustus 1991)

Reyog
Dening : Bagus Ardhy Pribadi

Wus tetandhingan lawan keplasing wektu
Terus lumaku
Jejogedane jaman-jaman
Ngejak marang kanyatan
Wus tetandhingan lawan keplasing dina-dina
Terus lumaku
(macem-macem ana kang menthul-tembem?)
Tahun mbaka tahun terus lelunjakan
(rebut dhisik ngakep keluke wewayangan sepi)
Lumaku iring-iringan karo sedya
Ana jalma a mbeling mbiji buthung
Ngaca marang topeng dina
Terus lumayu
Hong,
Lestari,
Lestari!
(Mekarsari No. 19, 5 Juli 1989)

 

JAMAN
Dening : Muhammad Yamin M.S

Jaman geger aku ngungsi ketewer-tewer
Ndhelik sor ngemper
Ngerti-ngerti ketiban genter
Alah bapak balung sate
Uripku ijen-ijenan
Nong, ning, nong, neng, nong, ning, neng, nung

Rekasane urip jaman geger
Ati ora jenjem mangan ora tentrem
Turu ora bisa merem
Pating jledhor bedhil mriyem
Oh, Paiyem…. Paiyem, bojoku sing mati kaliren
Bubar nglairake anak wadon nalika perang rame
Mula bocah wadon mau dakjenengake “Rame”

Oh, Rame-Rame kowe saiki wis genti duwe anak lima semega-semega
Urip jaman merdika, enake apa-apa ana
Kliwat ngedan dadi brandhalan
Omben-omben, mabuk-mabukan
Tan ngerti bedhahing kamardikan

Aku tumbaling putuku
Lelabuhan jebul aji watu
Saiki jaman maju
Apa-apa kolu
Jaman mau wong urip sarwa kesusu
Mlebu-metu neng hotel nyandhing wong ayu
Lah Bapak ra ngerti saru
Sing neng ngomah padha padu

Damen-damen pari-pari
Biyen-biyen saiki-saiki
O, slamet, slamet
Jamane bundhet ruwet
Ora eling labuh labet
“E , bocah-bocah …. Jaman rong ewu neng ngarepmu
Mangsa borong, neng pundhakmu jaman dadi abang biru
Aku ora ngaru siku, wis simbah turu!”

(Pangilon, Antologi Geguritan FKY)

 

MUNG KARI SALEMBAR
Dening : Triman Laksana

Nunggu dina-dina kang terus naleni janji
Isih tetep padha ninggal jangkah sikil
Kang wis dadi gulungan wektu
Senajan kudu ngupadi dedalane ngaurip
Kaya ngetung napas-napas landhung
Kanggo unjal ambegan

Nyawang dluwang gambar angka-angka
Mbaka nyawiji marang lakune jaman
Sapa kang bisanyandheg lakune
Ana epek-epek tangan
Dadi lelandhesan kekarepan

Wis lumingsir
Nggunting wektu
Ninggal kawuri
Kanggo menenhi tandha

Dak suwek
Lembar pungkasan
Kebak tandha pitakon
(Djaka Lodang No. 43, 26 Maret 2011)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: