RSS

Gurit Lagu Warisan

WIS ORA ANA MANEH KANGGO KOWE
Anggitane Yunani

 

Wis ora ana maneh kanggo kowe, anakku
Dongeng kancil apa uthek-uthek ugel
Nyengkelit kendhi bujel
Pak guru repot penataran, ibu asring tindakan
Wacanen dhewe ing kamar
Komik Bionic, Flash Gordon lan Sailormoon
Wis ora ana maneh kanggo kowe anakku
Nglangute pangkur palataran
Swarane gendhing dolanan
Yen rembulan ndadari sumunar padhang jingglang
Setelen video game, kaset obralan lan tamagoci
Marga wis ora keprungu jamuran ing wayah wengi
Nini thowok kari bathok sumendhe gowok
Neng kamar simbah muwun sesenggukan
Nangisi dina wuri kang ilang
O, putuku kabuncang angine jaman
Kabeh pangan akeh kang imporan
Ombyaking jaman
Bias kacegah kanthi iman sing mapan
(Parikesit No.544/1983)

 

APA KOWE WIS LEGA
Dening : St. Iesmaniasita

Aku turuning pujangga
Bisa nyipta Palgunadi lan Anggraini
Bisa nyipta Panji lan Candrakirana
Bisa carita adining kuncup melathi

O, jaman Kanwa
Jaman Sedhah
Pepuspan amrik
Mekar endah

Leluhurku
Uripka ing saben jaman
Ngelik sesindhenan
Ing padesan
Lan ngumbara urut pesisir
Nasak wana salumahing bawana

Rungokna, rungokna
O, sumitra
Apa sliramu wis lega
Sesindhenan lagu warisan
JAMAN IKI WIS TUWA BANGET

Dening: Turiyo Ragil Putro

Ngger,anakku
Jaman iki wis tuwa
Kabudayan wis rontang-ranting
Mung kari crita
Aja maneh sinom, dhandhang gula utawa gambuh
Salarik guritan wae wis ora ana sing ngganggep
Kajaba kerlap-kerlipe lintang ing langit kana
Sing setya ngrengganisepine wengi

Binareng angambare cempaka sari
Wis ora ono tembang kinanthi
Sing mbiyen tansah methuk eseme rembulan
Nalika bocah-bocah dolanan jamuran

Wis ora ana, ngger
Kejaba swara tangis.

 

ENDI WARISANKU
Dening : Akhir Luso No, S.Sn.
Jethungan
Gobag sodor
Cublak-cublak suweng
Gundul-gundhul pacul
Benthik
Dakon
Engklek
Jamuran
Ancak-ancak alis
Delikan
Untrakol/ Boy-boyna
Nekeran
Menyang endi?
Musna
Ilang
Aku kelangan
Ora nyawang
(ARAK-ARAKAN GEGURITAN SRENGENGE EMAS : Yogyakarta: Djanur Publishing, Juni 2009)

 

ADU KUAT
Dening : Akhir Luso No

Yen aku pengin ngene kowe aja pengen ngono
Yen aku pengin ngono kowe aja pengin
ngene “Bapak aja ngono”
“Bocah cilik diomongi ngeyel”
“Kowe sing aja neka-neka”

“Iki lelagon jaman biyen
Sing kudu diipuk-ipuk lestarine
Akeh pitutur luhur sing isa kanggo tulada”

“Ahh mbel wong tuwa ora tata
Ana wong internetan kok ngedumel
Karepe dikon macapatan utawa nulis geguritan
Internet luwih kampiyun
Nonton apa wae isa
Takon apa wae mesti dijawab
Nek macapat?
Yen geguritan?
Apa paedahe?
Paling mung ngudarasa rana-rene
Nyremimih
Mesakake
Njaluk kawelasan”

“Huss dhapure yen rembugan sak geleme
Clekopan ora ngango uteg
Malati kowe ngundhamana warisan leluhur
jaman biyen Macapat, gurit lan seni tradisi liyane
kuwi isa kanggo piwulang

Akeh isen-isen
sing bisa kango tepa palupi
Maju-ya maju ning aja mbejujag”
Wayah ratri kadya film “naga bonar jadi dua”
Wiwit si bocah nglimbang guneme Paijan wong tuwane
Ing kamar liya ana wesi aji sing nyurung pikir ngagas internet
Goleki dununging bener

Macapat lan gurit
Internet lelagon jaman saiki
Nuruti biyen apa lakuning jaman sing kudu dipecaki
Adu kuwat endi sing bakal lestari
Internet midak macapan
Apa geguritan nekak internetan
Ana pitakonan sing mencungul
Yen ginawe ora menang-menangan
Apa bisa ora kudu adu kekuatan
Tembayatan
Paijan ajar internet
Wiwit ajar macapat lan gurit
Siji isa telu
Telu isa diayahi wing siji
(ARAK-ARAKAN GEGURITAN SRENGENGE EMAS , Yogyakarta: Djanur Publishing, Juni 2009)

 

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: