RSS

Bawa Sekar Macapat

IX. Bawa: têmbang utawi sêkar macapat: Kinanthi, cengkok sêkar gadhung têgêsipun têmbang: laguning têmbung, sêkar: kêmbang utawi têmbang, macapat: prênca: kinanthi dipun kancuh, pikajêngipun têmbanging para priyayi ngamônca kang nêdya dèn kanthia, lampah: 8 dhawah suku, 8 ulu, 8 nglêgêna, 8 ulu, 8 nglêgêna, 8 ulu, dhawah gêndhing Lêbdasari salendro pathêt manyura, lampah 8. 8. 8. 8. 6. 8. 8. 8. 8. 8. guru wicalan, têgêsipun lêbda: tarampil, utawi angsal, sari kêmbang, utawi sadintên, pikajêngipun kang makolèhi sadinane. Ing ngriku amratelakakên cacah tuwin namaning pantun palawija, uran-uranipun kados ing ngandhap punika:

17. Kinanthi

1. Atagopa klênthung-klênthung | mring sawah anyangking kudhi | angendhangi rowangira | kang samya anambut kardi | sigra wau ingundangan | tinanya sawiji-wiji ||

Lajêng katampèn ing gêndhing

18. Lêbdasari

1. Among tani among tani | cacahêna wohing dami | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | pari sokanandi | tambak mênur lan cêndhani | papah  arèn mênthik wangi | jaka bonglot pêndhok wêsi | dhudha ngasag dhudha ngasag | dulu rôndha mèntèr-mèntèr ||

2. Among kisma among kisma | gêdhangira cacahêna | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | raja sèwu nagri | maraseba mring Batawi | ambon kusta lan bêcici | asri wulan raja wlingi | tan graita tan graita | byar midak pasaban cêmpa ||

3. Among kisma among kisma | tela pêndhêm cacahêna | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | kênthang bale rante | gêndhurak lawan sênggani | sêmbawa lan kunir konyit | mênèt mênthik blitung putih | ki jasêtra ki jasêtra | nunggang jaran klambi jingga ||

4. Among kisma among kisma | talêsira cacahêna |pirang rupa lan namanya | ingsun arsa sumurupa | kimpul dhêmpêl wangi | bêton centhang senthe linjik | lêmpuyangan talês pari | jambon bêntol bêrèt grigit | gagak gêlo gagak gêlo | mring laosan gondhol tômbra ||

5. Uwong desa uwong desa | pala pêndhêm cacahêna | pirang rupa lan namanya | ingsun arsa sumurupa | uwi bêras lêgi | abang kulit lan sênggani | ula alas mêmayangi | wilus cicing madha warni | rondhas luku rondhas luku | glêpung kêtan kunir têmu ||

6. Uwong desa uwong desa | dêlingira cacahêna | pirang rupa lan namanya | ingsun arsa sumurupa | êpring pêtung pêting | rampal ori ampèl gadhing | wulung bêsing lan pring lêgi | gêndani tutulcêndhani | uwong Jawa uwong Jawa | nyêkêl apu nyengklak kuda ||

7. Tuwaburu tuwaburu | cacahêna dhangkèl êmpu | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | têmu glènyèh lathi | irêng lawan ngêpoh giring | bêngle jahe kunir kunci | puyang gajah kapur êmprit | sunthi kêncur sunthi kêncur | pinêpêt anèng laosan ||

19. Sêkar Sarigadhing

1. Kêmang-kêmung bêndhe cilik ngalun-alun | ra dede bêndhe cilik | ra dede bêndhe cilik | bêndhene paman juragan | sari gadhing sari gadhing | sarine widara kuning | tak petangane jêngglèng | tak pêtangane jêngglèng | wong ika sapa jodhone ||

20. Lajêng dhawah ladrang manis, widara kuning, pathêt barang

1. Garwa sarpa (nagagini) rajaputra ing Madura (Dèwi Bratajaya) | kang ginita kèn priya anandhang brônta ||

2. Mugut pala (mêthik) rawining kang ringgit purwa (lakon) | kang pinêthik lakone Jaka Pramana ||

3. Kawi jiwa (atma) baladan (narendra of raja) kang têmbung Jawa | atmajendra ing pagêlèn prajanira ||

4. Jarwa roga (lara) palabuhan nuswa Jawa (Japara) | lawan Rara Kumênyar Putri Japara ||

5. Kayu rêngka (janglar)jalak gêng kang pilis pita (menco) | jalarane saking menco wèh wiyoga ||

6. Trah ngawirya (radèn) wardining kang pulas carma (warna) | Radèn Jaka Pramana ingkang winarna ||

7. Ngular dustha (sambang) sadpadalit talèng kisma (tawon tutur) | ingkang kêna sambang tuturing kukila ||

8. Perak tulya (timah) naga putra Widayaka (Jaka Linglung) | têmah linglung kalênglêngan lara brônta ||

9. Saji siswa (mongmong) arane basa nawala (ukara) | nadyan lamong nyalêmong tanpa ukara ||

10. Rubèng garwa (kaya) dhustha wèri Jaladara (Kartawiyoga) | kaya ngapa kang gawe lara wiyoga ||

11. Tanu gangga (baya) narmada nir tirtanira (asat) | mendah baya ing benjang yèn kasatmata ||

12. Kèning Daha (Dèwi Kirana) kukila kulêm sabawa (kadasih) | kiraningsun dasih ta datan sarônta ||

13. Glagah pita (mendhong) pandaya mardi sarkara (gilingan) | ingsun pondhong kusuma mring pagulingan ||

14. Guwa tirta (rong) puja pangruwating  wisa (anawa) | aja rongèh gusti bokmênawa tiba ||

15. Barang lama (eman) pambangun atêping wisma (mayu) | eman-eman wong ayu kalamun lara ||

16. Iring muka (pipi) watang wadung winursita (sangkal) | sun pêpinta aja wangkal marang priya ||

17. Ngluri marga (nurut) pusara takiring wisma (ura-ura) | anuruta ra-orane nêmu siya ||

18. Lali jiwa (sare) sotya rêkta ing kalpika (mirah) | asarea mirah sun bantali asta ||

19. Têpus rêkta (?) dhandhan lit panggusah sata (othak-othak) | sun dongèngkên uthak-uthak ugêl sira ||

Sindhenan

20. Bêstru dawa (pare) pulas lênga ing baita (tir) | kang parentah Dèn Bèi Tirtadipura ||

21. Kêba upih (tlèdhèk) balêdug nglarabi tapih (lêbu) | tlèdhèk yaga malêm Rêbo malêbua ||

22. Siwi aji (kangjêng gusti) panulis kang pucuk wêsi (pèn) | kangjêng gusti kalênengan bale pèni ||

23. Lancur cêkak (papak) ruwate têmbung naracak (amit) | dipun pêpak aja pamit gawe anak ||

24. Kanyataan (têmên) barang tôndha kadurjanan (nyina of cihna) | dèn têmênan aja plaur mring pacinan ||

25. Pathi toya (uyah) kêndhang gêdhe têngah rina (bêdhug) | sayah apa mung sabêdhug bubarira ||

26. Godhong mlinjo (so) ngantuk suwe (turu) siji pindho (loro) | aja ngoso mêngko turu wong aloro ||

27. Ujung kampuh (kunca) kulah kayu dèn go wisuh (tong) | kônca yaga aja mampir omah tôngga ||

28. Tambang kumba (ikêt) witana munggwing bacira (bangsal) | pangikête wangsalan winoring gôngsa ||

29. Kusumastra (pamor) carêming rèh palakrama (atut) | moring gêndhing pinatut lawan irama ||

30. Cacah kisma (karya) parabe Sri Basudewa (Sadana?) | pan kinarya namudana  kang sumewa ||

31. Jogan pura (jrambah) Patih Prabu Amijaya (Mas Mônca) | sumrambahe mring tamu môncanagara ||

32. Taman lêngka (taman soka) galonggong kang munggèng rawa (palumpung) | pinisuka mupung wontên Surakarta ||

33. Panu rêkta (toh) wastra singêbing pamuja (rukuh) | mugi sampun ta arikuh ing wardaya ||

Sindhenan

34. Jênang sela (apu) wadêr kalèn sêsondheran (sêpat) | apuranta yèn wontên lêpat kawula ||

35. Sayuk karya (iyêg) wulung wido môngsa rowang (bidho) | sayêktine wit saking bodho kawula ||

36. Sahing pêgat (idah) pête langking rêracikan (kadhawung) | saking kêdah srawungan para sarjana ||

37. Nata dewa (Bathara Endra) lêmpuyang woh balimbingan (warêsah) | cêgah nendra ajasah pamintanira ||

38. Sastra darma (aksara jêjêg) pandhan dhepok tanpa gônda (kêmbang bakung) | dipun ajêg dêkungnya mrih kautaman ||

39. Lunging kacang (lêmbayung) toya kêbak ing jêmbangan (agung) | dèn kayungyun mring wong agung kang sudibya ||

40. Ngungkat basa (ngundhat-undhat) bulu-bêkti sabên môngsa (pajêg) | aja kêndhat ajêgana maraseba ||

41. Lampit toya (bara) rumatan mingsêr panggonan (diêlih) | pirabara ing benjang olih nugraha ||

42. Jênang sobrah (gudir) pandhan rêkta saupama (nanas) | aja êdir panastèn dèn singgahana ||

43. Ranti gunung (krangeyan) cacah sabin kalih karya (sakikil) | aja rongèh yèn nuju nèng panangkilan ||

44. Gagat enjang (wayah bangun) satriya kang mati raga (tapa) | bangun turut sabarang rèh dadi tapa ||

45. Asli braja (tangguh) kêcik miring rakitira (giwang) | dipun tangguhywa kagiwang manahira ||

46. Gunung pindha (gumuk) pêkên alit urut marga (warung) | sun rêrimuk durung nglênggana ing karsa ||

47. Jarwa sapta (pitu) senthe lit sasanèng arga (kajar) | durung mêtu ujarira kang sanyata ||

48. Kêthèk krêsna (lutung) dhaon lit munggèng puspita (ron) | dadi mutung kajêron salah panômpa ||

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: