RSS

Bawa Sekar Macapat

IX. Bawa: têmbang utawi sêkar macapat: Kinanthi, cengkok sêkar gadhung têgêsipun têmbang: laguning têmbung, sêkar: kêmbang utawi têmbang, macapat: prênca: kinanthi dipun kancuh, pikajêngipun têmbanging para priyayi ngamônca kang nêdya dèn kanthia, lampah: 8 dhawah suku, 8 ulu, 8 nglêgêna, 8 ulu, 8 nglêgêna, 8 ulu, dhawah gêndhing Lêbdasari salendro pathêt manyura, lampah 8. 8. 8. 8. 6. 8. 8. 8. 8. 8. guru wicalan, têgêsipun lêbda: tarampil, utawi angsal, sari kêmbang, utawi sadintên, pikajêngipun kang makolèhi sadinane. Ing ngriku amratelakakên cacah tuwin namaning pantun palawija, uran-uranipun kados ing ngandhap punika:

17. Kinanthi

1. Atagopa klênthung-klênthung | mring sawah anyangking kudhi | angendhangi rowangira | kang samya anambut kardi | sigra wau ingundangan | tinanya sawiji-wiji ||

Lajêng katampèn ing gêndhing

18. Lêbdasari

1. Among tani among tani | cacahêna wohing dami | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | pari sokanandi | tambak mênur lan cêndhani | papah  arèn mênthik wangi | jaka bonglot pêndhok wêsi | dhudha ngasag dhudha ngasag | dulu rôndha mèntèr-mèntèr ||

2. Among kisma among kisma | gêdhangira cacahêna | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | raja sèwu nagri | maraseba mring Batawi | ambon kusta lan bêcici | asri wulan raja wlingi | tan graita tan graita | byar midak pasaban cêmpa ||

3. Among kisma among kisma | tela pêndhêm cacahêna | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | kênthang bale rante | gêndhurak lawan sênggani | sêmbawa lan kunir konyit | mênèt mênthik blitung putih | ki jasêtra ki jasêtra | nunggang jaran klambi jingga ||

4. Among kisma among kisma | talêsira cacahêna |pirang rupa lan namanya | ingsun arsa sumurupa | kimpul dhêmpêl wangi | bêton centhang senthe linjik | lêmpuyangan talês pari | jambon bêntol bêrèt grigit | gagak gêlo gagak gêlo | mring laosan gondhol tômbra ||

5. Uwong desa uwong desa | pala pêndhêm cacahêna | pirang rupa lan namanya | ingsun arsa sumurupa | uwi bêras lêgi | abang kulit lan sênggani | ula alas mêmayangi | wilus cicing madha warni | rondhas luku rondhas luku | glêpung kêtan kunir têmu ||

6. Uwong desa uwong desa | dêlingira cacahêna | pirang rupa lan namanya | ingsun arsa sumurupa | êpring pêtung pêting | rampal ori ampèl gadhing | wulung bêsing lan pring lêgi | gêndani tutulcêndhani | uwong Jawa uwong Jawa | nyêkêl apu nyengklak kuda ||

7. Tuwaburu tuwaburu | cacahêna dhangkèl êmpu | pira kèhe lan jênênge | sun arsa miyarsakake | têmu glènyèh lathi | irêng lawan ngêpoh giring | bêngle jahe kunir kunci | puyang gajah kapur êmprit | sunthi kêncur sunthi kêncur | pinêpêt anèng laosan ||

19. Sêkar Sarigadhing

1. Kêmang-kêmung bêndhe cilik ngalun-alun | ra dede bêndhe cilik | ra dede bêndhe cilik | bêndhene paman juragan | sari gadhing sari gadhing | sarine widara kuning | tak petangane jêngglèng | tak pêtangane jêngglèng | wong ika sapa jodhone ||

20. Lajêng dhawah ladrang manis, widara kuning, pathêt barang

1. Garwa sarpa (nagagini) rajaputra ing Madura (Dèwi Bratajaya) | kang ginita kèn priya anandhang brônta ||

2. Mugut pala (mêthik) rawining kang ringgit purwa (lakon) | kang pinêthik lakone Jaka Pramana ||

3. Kawi jiwa (atma) baladan (narendra of raja) kang têmbung Jawa | atmajendra ing pagêlèn prajanira ||

4. Jarwa roga (lara) palabuhan nuswa Jawa (Japara) | lawan Rara Kumênyar Putri Japara ||

5. Kayu rêngka (janglar)jalak gêng kang pilis pita (menco) | jalarane saking menco wèh wiyoga ||

6. Trah ngawirya (radèn) wardining kang pulas carma (warna) | Radèn Jaka Pramana ingkang winarna ||

7. Ngular dustha (sambang) sadpadalit talèng kisma (tawon tutur) | ingkang kêna sambang tuturing kukila ||

8. Perak tulya (timah) naga putra Widayaka (Jaka Linglung) | têmah linglung kalênglêngan lara brônta ||

9. Saji siswa (mongmong) arane basa nawala (ukara) | nadyan lamong nyalêmong tanpa ukara ||

10. Rubèng garwa (kaya) dhustha wèri Jaladara (Kartawiyoga) | kaya ngapa kang gawe lara wiyoga ||

11. Tanu gangga (baya) narmada nir tirtanira (asat) | mendah baya ing benjang yèn kasatmata ||

12. Kèning Daha (Dèwi Kirana) kukila kulêm sabawa (kadasih) | kiraningsun dasih ta datan sarônta ||

13. Glagah pita (mendhong) pandaya mardi sarkara (gilingan) | ingsun pondhong kusuma mring pagulingan ||

14. Guwa tirta (rong) puja pangruwating  wisa (anawa) | aja rongèh gusti bokmênawa tiba ||

15. Barang lama (eman) pambangun atêping wisma (mayu) | eman-eman wong ayu kalamun lara ||

16. Iring muka (pipi) watang wadung winursita (sangkal) | sun pêpinta aja wangkal marang priya ||

17. Ngluri marga (nurut) pusara takiring wisma (ura-ura) | anuruta ra-orane nêmu siya ||

18. Lali jiwa (sare) sotya rêkta ing kalpika (mirah) | asarea mirah sun bantali asta ||

19. Têpus rêkta (?) dhandhan lit panggusah sata (othak-othak) | sun dongèngkên uthak-uthak ugêl sira ||

Sindhenan

20. Bêstru dawa (pare) pulas lênga ing baita (tir) | kang parentah Dèn Bèi Tirtadipura ||

21. Kêba upih (tlèdhèk) balêdug nglarabi tapih (lêbu) | tlèdhèk yaga malêm Rêbo malêbua ||

22. Siwi aji (kangjêng gusti) panulis kang pucuk wêsi (pèn) | kangjêng gusti kalênengan bale pèni ||

23. Lancur cêkak (papak) ruwate têmbung naracak (amit) | dipun pêpak aja pamit gawe anak ||

24. Kanyataan (têmên) barang tôndha kadurjanan (nyina of cihna) | dèn têmênan aja plaur mring pacinan ||

25. Pathi toya (uyah) kêndhang gêdhe têngah rina (bêdhug) | sayah apa mung sabêdhug bubarira ||

26. Godhong mlinjo (so) ngantuk suwe (turu) siji pindho (loro) | aja ngoso mêngko turu wong aloro ||

27. Ujung kampuh (kunca) kulah kayu dèn go wisuh (tong) | kônca yaga aja mampir omah tôngga ||

28. Tambang kumba (ikêt) witana munggwing bacira (bangsal) | pangikête wangsalan winoring gôngsa ||

29. Kusumastra (pamor) carêming rèh palakrama (atut) | moring gêndhing pinatut lawan irama ||

30. Cacah kisma (karya) parabe Sri Basudewa (Sadana?) | pan kinarya namudana  kang sumewa ||

31. Jogan pura (jrambah) Patih Prabu Amijaya (Mas Mônca) | sumrambahe mring tamu môncanagara ||

32. Taman lêngka (taman soka) galonggong kang munggèng rawa (palumpung) | pinisuka mupung wontên Surakarta ||

33. Panu rêkta (toh) wastra singêbing pamuja (rukuh) | mugi sampun ta arikuh ing wardaya ||

Sindhenan

34. Jênang sela (apu) wadêr kalèn sêsondheran (sêpat) | apuranta yèn wontên lêpat kawula ||

35. Sayuk karya (iyêg) wulung wido môngsa rowang (bidho) | sayêktine wit saking bodho kawula ||

36. Sahing pêgat (idah) pête langking rêracikan (kadhawung) | saking kêdah srawungan para sarjana ||

37. Nata dewa (Bathara Endra) lêmpuyang woh balimbingan (warêsah) | cêgah nendra ajasah pamintanira ||

38. Sastra darma (aksara jêjêg) pandhan dhepok tanpa gônda (kêmbang bakung) | dipun ajêg dêkungnya mrih kautaman ||

39. Lunging kacang (lêmbayung) toya kêbak ing jêmbangan (agung) | dèn kayungyun mring wong agung kang sudibya ||

40. Ngungkat basa (ngundhat-undhat) bulu-bêkti sabên môngsa (pajêg) | aja kêndhat ajêgana maraseba ||

41. Lampit toya (bara) rumatan mingsêr panggonan (diêlih) | pirabara ing benjang olih nugraha ||

42. Jênang sobrah (gudir) pandhan rêkta saupama (nanas) | aja êdir panastèn dèn singgahana ||

43. Ranti gunung (krangeyan) cacah sabin kalih karya (sakikil) | aja rongèh yèn nuju nèng panangkilan ||

44. Gagat enjang (wayah bangun) satriya kang mati raga (tapa) | bangun turut sabarang rèh dadi tapa ||

45. Asli braja (tangguh) kêcik miring rakitira (giwang) | dipun tangguhywa kagiwang manahira ||

46. Gunung pindha (gumuk) pêkên alit urut marga (warung) | sun rêrimuk durung nglênggana ing karsa ||

47. Jarwa sapta (pitu) senthe lit sasanèng arga (kajar) | durung mêtu ujarira kang sanyata ||

48. Kêthèk krêsna (lutung) dhaon lit munggèng puspita (ron) | dadi mutung kajêron salah panômpa ||

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: