RSS

Bawa SA. Kusumastuti

IV. Bawa: têmbang utawi sêkar agêng Kusumastuti. Têgêsipun têmbang laguning têmbang, sêkar: têmbang utawi kêmbang, agêng: gêdhe, kusuma: kêmbang, astuti: sêmbah, pikajêngipun têmbange para gêdhe kang kongas panêmbahe. Lampah: 13. /7. 6./ wangsul kaping 4 dhawah gêndhing: Sitamardawa, pelog pathêt barang, lampah 12. nglêgêna, 10 taling, 8. nglêgêna. Têgêsipun sita: cipta utawi kira, mardawa: lêmês utawi alus, pikajêngipun agadhah kintên alus, ing ngriku amratelakakên wulangipun priyantun ingkang badhe sumêrêp bab pangulahing nagari, tumrap ing wangsalan, uran-uranipun kados ing ngandhap punika:

7. Kusumastuti lamp. 13 ped 7, 6 x 2: 26 x 2: 52

1. Dhuh kulup putraningsun | sirèku wus wanci | pisah lan jênêng ingwang | ywa kulinèng ardi | bêcik sira nèng praja | suwitèng narpati | nanging ta wêkas ingwang | ywa pêgat têtèki ||

Lajêng katampèn ing gêndhing

8. Sitamardawa

1. Sang kêkatang pindha rayung (plumpung) hèh robaya | Patih Sri Suryabuwana (Jugulmudha) pantèn | mupung mudha puruhita ||

2. Sambêrlilèn sabèng ranu (bibis) hèh robaya | gêlar sata pôncakara (ulah) pantèn | ingkang bisa ulah praja ||

3. Rajaputra Nglesanpura (Sêtyaki) hèh robaya | toya kandhêg winisaya (mambêg) pantèn | ingkang sêtya ambêk arja ||

4. Parabe sang dwijawara (wiku) hèh robaya | têpi wastra rinumpaka (kêmadha) pantèn | iku padha dèn upaya ||

5. Gribig gêng kang munggwing ranu (bara) hèh robaya | tanaya Pandhita Druna (Aswatama) pantèn | pirabara yèn utama ||

6. Nungkara datanpa sastra (ura-ura) hèh robaya | parabe Sang Dananjaya (Pamade)[6] pantèn | ra-orane kang samadya ||

7. Empu adi Majalêngka (Supa) hèh robaya | surya lumêbèng ancala (surup) pantèn | kang supaya sumurupa ||

8. Pandaya pangulah kisma (waluku) hèh robaya | dene rêgêding pawaka (awu) pantèn | laku-lakuning ngawula ||

V. Bawa: têmbang: utawi sêkar agêng: Mintajiwa. Têgêsipun têmbang: laguning têmbung, sêkar: têmbang utawi kêmbang, agêng gêdhe, minta: anjaluk, saking purba: pinta: pangkat, jiwa: umur, pikajêngipun têmbanging para gêdhe kang mangkat marang kauripan, lampah: 16 /8. 8/ wangsul kaping 4 dhawah gêndhing: Puspawarna, salendro pathêt manyura, lampah 12. 6. 6. 6. 6. guru wicalan, têgêsipun puspa: kêmbang, warna: anggit, utawi rupa, pikajêngipun kêmbang môncawarna, ing ngriku amratelakakên pasêmon solahbawaning tiyang, uran-uranipun kados ing ngandhap punika:

9. Mintajiwa

1. Larasing ngrèh sang nahên kung | ing dyah tan kapadhaning sih | kasangsaya ing turida | rudatine angranuhi | ngrancaka têmah wigêna ginupita ing saari | rinipta pama puspita | pantês patrape kang warni ||

Lajêng katampèn ing gêndhing

10. Puspawarna

1. Kêmbang kêncur (sèdhêt) kacaryan anggung cinatur | sèdhêt kang sarira | gandhês ing wiraga | kèwês yèn ngandika | angênganyut jiwa ||

2. Kêmbang blimbing (maya) pinêthik  bali ing têmbing | maya-maya sira | wong pindha musthika | ratuning kusuma | pathining wanodya ||

3. Kêmbang durèn (dalongop) sinawang sinambi lèrèn | dalongop kang warna | sumèh sêmunira | luwês pamicara | angêngayuh driya ||

4. Kêmbang arèn (dangu) tumangkul[7] anèng pang durèn | sadangune kula | mulat ing paduka | anganggit puspita | têmahan wiyoga ||

5. Kêmbang gêdhang (tuntut) manglung maripit balumbang | patute wong ika | têdhaking ngawirya | sêmune jatmika | solahe pasaja ||

6. Kêmbang jati (jangglêng) sinêbar ngubêngi panti | panjangglêng kawula | ngêntosi paduka | sèwu datan nyana | lamun nimbangana ||

7. Kêmbang jambe (mayang) mêgar ngambar wayah sore | kêmayangan kula | tamuan paduka | pangajaping karsa | paringa nugraha ||

8. Kêmbang kapas (kapi) pinêpês anggung pinapas | kapidêrêng kula | kêdah ngèstupada |cumadhanging karsa | badhe tan lênggana ||

9. Kêmbang pandhan (pudhak) mawur sumêbar nèng jogan | tumêdhak paduka | ing panggenan kula | sampun wancakdriya | kawula srah jiwa ||

VI. Bawa: têmbang utawi sêkar têngahan: Palugon, têgêsipun têmbang: laguning têmbung, sêkar: kêmbang utawi têmbang, têngahan inggih têngahan, palugon paprangan, utawi lugu. Pikajêngipun têmbanging para priyayi kang prasaja, lampah 8 dhawah nglêgêna, 8 suku, 8 taling tarung, 8 suku, 8 taling tarung, 8 nglêgêna, 8 suku, wusana, 8 taling tarung, dhawah gêndhing Puspanjala, pelog pathêt nênêm, lampah 12, 8. 8. 8. 6. guru wicalan, têgêsipun puspa: kêmbang, jala: banyu, pikajêngipun unthuk, suraosipun rêgêd, utawi carobo, awit ing ngriku anêmbangakên pamêlèh ingkang tumrap ing paprênesan, uran-uranipun kados ing ngandhap punika:

11. Palugon

1. Palugon laguning lêkas | lukita linut ing kidung | kadung kadêrêng amomong | mêmangun manah rahayu | aywana kang tan agolong | gumulung manadukara | karananira mangapus | puspita wangsalan sêmon ||

Lajêng katampèn ing gêndhing

12. Puspanjala

1. Kêmbang nipah (dongong) sumêbar têngahing sawah | dongong bae ing pacake | kêdhèp têsmak pamandênge | pratôndha gêdhe melike | kakang Janaraga ||

2. Kêmbang salak (kêthêkêr) sinêbar anèng bêbulak | kathêkêran pangarahe | nora bisa pratikêle | wêkasan kaku atine | kakang Janaraga ||

3. Pupus[8] têbu (glêgês) dèn udud kukuse mambu | glêgas-glêgês pangrimuke | kadhêkêsan palungguhe | watak tan sabar karêpe | kakang Janaraga ||

4. Kêmbang suruh (drèngès) balasah saengga uwuh | drèngas-drèngès pangucape | nora tajêm polatane | tôndha kawêlèh akale | kakang Janaraga ||

5. Pupus puyang (lirih) rinajang dadi sadhulang | ngirih-irih panyêdhake | têka lêmês wicarane | wêkasan luntur êsihe | kakang Janaraga ||

6. Godhong mlinjo (so) kinêla lali mring bojo | ngoso-oso tênagane | jêlah-jêlèh pangucape | pratôndha mèri marune | kakang Janaraga ||

7. Ebung laos (gêdrug) ginudhang ginawe saos | gêdrag-gêdrug tênagane | bêning lêri polatane | pratôndha ngontor atine | kakang Janaraga ||

8. Kêmbang jêring (cuwis) pinêthik ambune manjing | angacuwis mring tanggane | ngandhakake ing wadine | labêt tan kanggo lakine | kakang Janaraga ||

9. Kêmbang pête (pêndul) sinambung rinante-rante | kongsi pêndul panangise | nora nana kang anggape | labêt kinèwèr bojone | kakang Janaraga ||

10. Kêmbang lumbu (pancal) lumembak katut ing banyu | cancalane kèh gawene | nora kobêr paturane | lugune saking kêsède | kakang Janaraga ||

11. Kêmbang krambil (manggar) pinènèk papane rumpil | têgar bae sêngadine | nora ngowêl ing jarane | batine ana êsire | kakang Janaraga ||

12. Ebung kunci (boros) cinacah anggung pinrinci | boros bae tênagane | nora urup panggolèke | wêkasan susah atine | kakang Janaraga ||

13. Trubus gêdhang (pokal) tinandur dadi saluwang | mokal-mokal ing kandhane | lumuh kasor ing padune | pratôndha cupêt kawruhe | kakang Janaraga ||

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: