RSS

Sekar Kawi-3

51. Langênjiwa lamp. 27 ped. 6, 6, 7, 8 x 2: 54 x 2: 108

1. Sri Ngastina Maha | Prabu Duryudana | alon ngandikanira | ariningsun Wrêkodara | dèn kaparèng kene | sigra Aryasena | anjujug Dhanghyang Druna | ri saksana mangênjali | Wrêkodara rinang- | kul lungayanira | babo siwayèng ulun | sira kaki apa sida | angulati ingkang | tirta prawita di | kang warah tata darma | môngka sucining dumadi ||

52. Prawirasêmbada lamp. 12 ped. 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. Narendra Krêsna | pangandikanira ris | sarate iku | pujanên dèn waspada | dadya tan ngawur | kabèh kang wêrit-wêrit | iku dèn eling | ri tumungkul anêmbah ||

53. Prawiralalita lamp. 16 ped. 8, 8 x 2: 32 x 2: 64

1. Sangsaya dalu araras | abyor kang lintang kumêdhap | titi sunya têngah wêngi | lumrang gandaning puspita | karêngwan ing pudyanira | sang dwijawara brangêngêng | lir swaraning madu brônta | manungsung sarining kêmbang ||

54. Patramênggala lamp. 16 ped. 8, 8 x 2: 32 x 2: 64 (: Salisir)

1. Prabu Yudhisthira nata | lan malih ari Arjuna | nata Prabu Yudhisthira | katri sang narpati Krêsna ||

55. Pamularsih lamp. 15 ped. 7, 8 x 2: 30 x 2: 60

1. Wang-wang pra surawadu | prapta satêpining bèji | samya mêdhar busana | kang wastra kari salapis | lumenggang mangrak waya | ngalap tunjung nuksmèng warih | singkal kang wastra kerut | wanta ing angga dumêling ||

2. Mêlanging tyas salulup | lumawat wus praptèng pinggir | timpuh angum ing toya | kang wèni kinarya sangkrip | tibèng wêntis rumamyang | lir ganggêng kentir  lumindhih | kang pambayun sinawung | gumêbyar amuthon rukmi ||

56. Dhadhapmantêp lamp. 13 ped. 5, 8 x 2: 26 x 2: 52

1. Bayangan bayêm | bayêyêt agung ngrêmbuyung | rawe-rawe ring | rawan kara taru turi | karandhang gondhang | kang dhondhong dhêndhêng sêsandhing | dhung dhungan gudhe | bêngok bênguk manguk-manguk ||

57. Mêraknguwuh lamp. 18 ped. 5, 6, 7 x 2: 36 x 2: 72

1. Solahe ganggas | têmbungipun alus | anggada solahira | hèh Dasamuka | Ngalêngka yèn tan wruh | iki satriya duta | Subali putra | ya aran Puring Rat | praptaningsun nèng kene | hèh Dasamuka | yèn sira pitambuh | Bathara Rama dewa ||

58. Madurêtna lamp. 12 ped 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. Narpati Darma- | putra myang Dananjaya | matur ing raka | narendra Arimurti | saha waspa ing |madya wusananira | katur sadaya | mring sang rèh Madurêtna ||

2. Ri pati Sang A- | bimanyu ring ranangga | trênyuh araras | ya ta sewala amês | nèng ara-ara | ri kalaning panjang lèk | cinacah lindri | aswa timun ginitês ||

3. Kang waranggana | saksana gya tumurun | saking ngawiyat | samya lumampèng siti | prapta ing gunung | endrakila samana | awirandhungan | tyasira madurêtna ||

59. Gôndakusuma lamp. 24 ped. 6, 6, 6, 6 x 2: 48 x 2: 96

1. Bumi gonjang-ganjing | langit kêlap-kêlap | katon lir kincangi- | ri sang mawèh gandrung | sabarang kadulu | wukir moyag-mayig | saking tyas baliwur | lumaris anggandrung | dhuhari Sumitra- | tênaya paran rèh | kabèh sining wana | nangsaya maringsun | tan wrin kasatriyan | tan umiyat ing rat |kombul atmaningwang | pijêr gandrung-gandrung ||

60. Girisa lamp. 16. ped. 8, 8 x 2: 32 x 2: 64

1. Dening utamaning nata | bèrbudi bawa lêksana | lire bèrbudi mangkana | lila lêgawa ing driya | anggung dènnya paring dana | anggêganjar sabên dina | lire kang bawa lêksana | anêtêpi pangandika ||

2. Paduka trah wiku raja | wijiling dewa utama | paran tan têguh ing driya | kagiwang marang wanodya | punika pan tanpa karya | tan mrih arjaning sarira | dhuh lae adhuh bêndara | èngêta cobaning Suksma ||

61. Banjaransari lamp. 19 ped. 6, 6, 7 x 2: 38 x 2: 76

1. Dènira campuh prang | Sri Arjunasasra | lawan Radèn Sêmantri | aliru prabawa | tan ana kasorap | mangkana sri narendra | mangun tri wikrama | têdhak saking rata | mrêpêki musuhira | jawatèng ngawiyat | angudankên kêmbang | lumrang banjaran

62. Bramarawilasita lamp. 11 ped. 4, 7 x 2: 22 x 2: 44

1. Lawan lwah-lwah | batu witana dalêm | kêmbang bajro | jwala ya noja dilêm | munggèng têmbing | ning taruna sadalêm | sumrik rumya | kastha pudhak ing dalêm ||

2. Galak ulat | kadya thathit abarung | kang pamulu | alus manis manakung| asêmbada dêdêg mandaranakung | agorèh pa- | n dadya pantês malarkung ||

3. Kawuwusa | Sang Arya Wibisana mila mamrih | nugraha mring Gohkarna | pra jawata | tumurun anêdhaki | sêsanti lir | bramara wilasita ||

63. Basônta lamp. 14 ped 8, 6 x 2: 28 x 2: 56

1. Kaluwihan wirèng pamuk | mrih sirnaning ripu | mênthang langkap Rêsi Bisma | pinuja minantran | sanjata pangalap mêngsah | wus lumêpas muluk | ibêk ngêbêki gêgana | sanjata basônta ||

64. Bôngsapatra lamp. 17 ped. 4, 6, 7 x 2: 34 x 2: 68

1. Sampun mulih | kapi bala mulih | sigra lunga kabèhnya | kapwa wat-wat | ring gunung sira sang | rama dewa sinêmbah | timbun tekang | giriwara kabèh | mirutus hyannya ri gêng | mararywa ma- | rang ri-ri-ri-ri kang | aywa ta mênêng kahyunya ||

2. Paranta mi- | rah ingsun prihatin | waspaniranggung mijil | tuhu dahat | ingkang tanpa karya | sêngkangnya rinêmêkan | gêlung rinu- | sak sêkarnya mawur | ingkang gambir malathi | upama tya- | sira amangun kung | mulat ing sira dyah ari ||

3. Surêm-surêm | diwangkara kingkin | lir manguswa kang layon | dènnya ilang | ingkang mêmanise | wadananira layung | kumêl-kucêm | rahnya maratani | marang sariranipun | mêlês dening | ludira kawangwang | gêgana bang sumirat ||

4. Nata Krêsna | alon ngandikanya | hèhyayi prabu aja | sungkawèng tyas | solahe rinira | Ki Arya Wrêkodara | nadyan wruha | yêkti ingapusan | tingkah Korawa cidra | dèn apasrah | ing Bathara luhung | wong nêdya puruhita ||

5. Mangarih-a- | rih amriyêmbada | sugatanên pangungrum | tuwasana | praptane dasih ta | nyabrang robing ludira | anyêpahi | marang kaninira | dhuh prabuku wungua | têka dèn nêng- | akên ta kewala | gusti tan bôngsapatra ||

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: