RSS

Sekar Kawi-3

51. Langênjiwa lamp. 27 ped. 6, 6, 7, 8 x 2: 54 x 2: 108

1. Sri Ngastina Maha | Prabu Duryudana | alon ngandikanira | ariningsun Wrêkodara | dèn kaparèng kene | sigra Aryasena | anjujug Dhanghyang Druna | ri saksana mangênjali | Wrêkodara rinang- | kul lungayanira | babo siwayèng ulun | sira kaki apa sida | angulati ingkang | tirta prawita di | kang warah tata darma | môngka sucining dumadi ||

52. Prawirasêmbada lamp. 12 ped. 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. Narendra Krêsna | pangandikanira ris | sarate iku | pujanên dèn waspada | dadya tan ngawur | kabèh kang wêrit-wêrit | iku dèn eling | ri tumungkul anêmbah ||

53. Prawiralalita lamp. 16 ped. 8, 8 x 2: 32 x 2: 64

1. Sangsaya dalu araras | abyor kang lintang kumêdhap | titi sunya têngah wêngi | lumrang gandaning puspita | karêngwan ing pudyanira | sang dwijawara brangêngêng | lir swaraning madu brônta | manungsung sarining kêmbang ||

54. Patramênggala lamp. 16 ped. 8, 8 x 2: 32 x 2: 64 (: Salisir)

1. Prabu Yudhisthira nata | lan malih ari Arjuna | nata Prabu Yudhisthira | katri sang narpati Krêsna ||

55. Pamularsih lamp. 15 ped. 7, 8 x 2: 30 x 2: 60

1. Wang-wang pra surawadu | prapta satêpining bèji | samya mêdhar busana | kang wastra kari salapis | lumenggang mangrak waya | ngalap tunjung nuksmèng warih | singkal kang wastra kerut | wanta ing angga dumêling ||

2. Mêlanging tyas salulup | lumawat wus praptèng pinggir | timpuh angum ing toya | kang wèni kinarya sangkrip | tibèng wêntis rumamyang | lir ganggêng kentir  lumindhih | kang pambayun sinawung | gumêbyar amuthon rukmi ||

56. Dhadhapmantêp lamp. 13 ped. 5, 8 x 2: 26 x 2: 52

1. Bayangan bayêm | bayêyêt agung ngrêmbuyung | rawe-rawe ring | rawan kara taru turi | karandhang gondhang | kang dhondhong dhêndhêng sêsandhing | dhung dhungan gudhe | bêngok bênguk manguk-manguk ||

57. Mêraknguwuh lamp. 18 ped. 5, 6, 7 x 2: 36 x 2: 72

1. Solahe ganggas | têmbungipun alus | anggada solahira | hèh Dasamuka | Ngalêngka yèn tan wruh | iki satriya duta | Subali putra | ya aran Puring Rat | praptaningsun nèng kene | hèh Dasamuka | yèn sira pitambuh | Bathara Rama dewa ||

58. Madurêtna lamp. 12 ped 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. Narpati Darma- | putra myang Dananjaya | matur ing raka | narendra Arimurti | saha waspa ing |madya wusananira | katur sadaya | mring sang rèh Madurêtna ||

2. Ri pati Sang A- | bimanyu ring ranangga | trênyuh araras | ya ta sewala amês | nèng ara-ara | ri kalaning panjang lèk | cinacah lindri | aswa timun ginitês ||

3. Kang waranggana | saksana gya tumurun | saking ngawiyat | samya lumampèng siti | prapta ing gunung | endrakila samana | awirandhungan | tyasira madurêtna ||

59. Gôndakusuma lamp. 24 ped. 6, 6, 6, 6 x 2: 48 x 2: 96

1. Bumi gonjang-ganjing | langit kêlap-kêlap | katon lir kincangi- | ri sang mawèh gandrung | sabarang kadulu | wukir moyag-mayig | saking tyas baliwur | lumaris anggandrung | dhuhari Sumitra- | tênaya paran rèh | kabèh sining wana | nangsaya maringsun | tan wrin kasatriyan | tan umiyat ing rat |kombul atmaningwang | pijêr gandrung-gandrung ||

60. Girisa lamp. 16. ped. 8, 8 x 2: 32 x 2: 64

1. Dening utamaning nata | bèrbudi bawa lêksana | lire bèrbudi mangkana | lila lêgawa ing driya | anggung dènnya paring dana | anggêganjar sabên dina | lire kang bawa lêksana | anêtêpi pangandika ||

2. Paduka trah wiku raja | wijiling dewa utama | paran tan têguh ing driya | kagiwang marang wanodya | punika pan tanpa karya | tan mrih arjaning sarira | dhuh lae adhuh bêndara | èngêta cobaning Suksma ||

61. Banjaransari lamp. 19 ped. 6, 6, 7 x 2: 38 x 2: 76

1. Dènira campuh prang | Sri Arjunasasra | lawan Radèn Sêmantri | aliru prabawa | tan ana kasorap | mangkana sri narendra | mangun tri wikrama | têdhak saking rata | mrêpêki musuhira | jawatèng ngawiyat | angudankên kêmbang | lumrang banjaran

62. Bramarawilasita lamp. 11 ped. 4, 7 x 2: 22 x 2: 44

1. Lawan lwah-lwah | batu witana dalêm | kêmbang bajro | jwala ya noja dilêm | munggèng têmbing | ning taruna sadalêm | sumrik rumya | kastha pudhak ing dalêm ||

2. Galak ulat | kadya thathit abarung | kang pamulu | alus manis manakung| asêmbada dêdêg mandaranakung | agorèh pa- | n dadya pantês malarkung ||

3. Kawuwusa | Sang Arya Wibisana mila mamrih | nugraha mring Gohkarna | pra jawata | tumurun anêdhaki | sêsanti lir | bramara wilasita ||

63. Basônta lamp. 14 ped 8, 6 x 2: 28 x 2: 56

1. Kaluwihan wirèng pamuk | mrih sirnaning ripu | mênthang langkap Rêsi Bisma | pinuja minantran | sanjata pangalap mêngsah | wus lumêpas muluk | ibêk ngêbêki gêgana | sanjata basônta ||

64. Bôngsapatra lamp. 17 ped. 4, 6, 7 x 2: 34 x 2: 68

1. Sampun mulih | kapi bala mulih | sigra lunga kabèhnya | kapwa wat-wat | ring gunung sira sang | rama dewa sinêmbah | timbun tekang | giriwara kabèh | mirutus hyannya ri gêng | mararywa ma- | rang ri-ri-ri-ri kang | aywa ta mênêng kahyunya ||

2. Paranta mi- | rah ingsun prihatin | waspaniranggung mijil | tuhu dahat | ingkang tanpa karya | sêngkangnya rinêmêkan | gêlung rinu- | sak sêkarnya mawur | ingkang gambir malathi | upama tya- | sira amangun kung | mulat ing sira dyah ari ||

3. Surêm-surêm | diwangkara kingkin | lir manguswa kang layon | dènnya ilang | ingkang mêmanise | wadananira layung | kumêl-kucêm | rahnya maratani | marang sariranipun | mêlês dening | ludira kawangwang | gêgana bang sumirat ||

4. Nata Krêsna | alon ngandikanya | hèhyayi prabu aja | sungkawèng tyas | solahe rinira | Ki Arya Wrêkodara | nadyan wruha | yêkti ingapusan | tingkah Korawa cidra | dèn apasrah | ing Bathara luhung | wong nêdya puruhita ||

5. Mangarih-a- | rih amriyêmbada | sugatanên pangungrum | tuwasana | praptane dasih ta | nyabrang robing ludira | anyêpahi | marang kaninira | dhuh prabuku wungua | têka dèn nêng- | akên ta kewala | gusti tan bôngsapatra ||

 

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: