RSS

Sekar Kawi-2

 

33. Kawitana lamp.17 ped. 5, 6, 6 x 2: 34 x 2: 68

1. Irikata sang | Gathutkaca kinon | mapag arka suta | têkapira Krê- | sna Parta manêhêr | muji saktinira | sang inujaran | wang-wang asêmu gar- | jita  arsa marêk | mawa caraba | gya ywana na pakonan | ring patik narpati ||

34. Kilayunêdhêng lamp. 22 ped. 5, 6, 6, 5 x 2: 42 x 2: 84

1. kadangmu padha | warahên dèn bêcik | besuk amêndhêma | baris prayitna | aywa sarônta | wong ing Dwarawati | tinumpêsan iku | awak pandhawa | ngandhut marangke | môngsa wurung dadi | mungsuh pan asandi | kewala bêcik | riwusing gunêm | korawa bubaran | pra ratu pituwa | ki layunêdhêng ||

35. Surarêtna lamp.12 ped. 4, 8 x 2: 24 x 2: 48

1. Lela-lela | linali saya kadriya | driyasmara | marang risang kadi ratih | ratih ratu | ratuning wong cakra kêmbang | kêmbang jaya | kusuma asih ing kula ||

36. Sardula Wikridita lamp.19 ped 6, 6, 7 x 2: 38 x 2: 76

1. Tandya trus dhadha sang | Gathutkaca wang-wang | murca mangêsaksana |dèn tanjrih mabangun | mawega tumêmpu- | n mangungsir sang wangga di- | pati singgih Bima- | sutangga krama a- | rêp matya ngungsir kiwul | kèn lumpad rawi su- | ta lês curingrana | bolot matinggal rata ||

2. Dyan Seta umangsah | krodhanira dening | patine ari kalih | tumanduk sawadya | galak lir sardula | amêmôngsa gumrêgut | prawira Wiratha | umangsah mangungsir | lir buta môngsa daging | seta senapati | gumrit ratanira | mênthang langkap nglêpasi ||

37. Saribrônta lamp. 19. ped 6, 6, 7 x 2: 38 x 2: 76

1. Ron pari kang lêsah | Sang Madrimtênaya | salaminipun kula | surya lalu môngsa | nata rêngu sabda | darbe sir mring paduka | pamburaking kaga | dyah atma Mandura | tansah manahên brônta | mirah jayèng toya | pisang mawa gônda | baya ta tan graita ||

38. Sikarini lamp. 17. ped. 6, 6, 5 x 2: 34 x 2: 68

1. Lawa-lawa gandhul | nèng pang kêbêt-kêbêt | lir milu susah | yèn ta bisa muwus | pagene Pandhawa | tan ana tumut | pribadi aminta | prajanta sapalih | lir sêkar tanjung | Kuru ambalasah | lêsah kadi susah | susah kapisah ||

2. Anake wre tunggal | kagiri-giri gêng- | nya gra magalak | angkara ambêknya | gora gadha tanya | gatulungana tinêpak kapyarsat | buta kabarubuh | puk kayu pokah | bêlah bêntar sirna | watu kumalasa | swuh kapalupuh ||

3. Mulat mara Sang Ar- | juna èsmu kama- | nungsan kasrêpan | ring tingkahing mungsuh | niran para dhadang| aywa wang wanèh anawang anaking | yayah myang ibu lèn | uwanggêh paman | mangkadi narpa Sa- | lya Bisma Karpa sang | dwijanggêh guru ||

4. Anêgês karsanya | sanggya kang murbèng rat | sarêng wus ênêng | ingkang astagina| sinôngga ing asta | nulya binanting mawur tan kaèksi | kang rêtna dumilah | warna manungsa | wanudya kalangkung | ayu citranira | lir côndra kèksi ||

39. Sudiradraka lamp. 13. ped. 5, 8 x 2: 26 x 2: 52

1. Sang brata ajrih | nampik ing rèh kadang tuwa | ciptatur sêmbah | pukulun kawula darmi | lumampah ing rèh | jêng kaka Ramawijaya | sukèng tyas aris | ngandika sudiradraka ||

2. Maya-maya ka- | malangên kartaning pura | radya Ngalêngka | sanggya sotya kênaka | prasada wrana | gapura maneka warna | Bayutênaya | tyasira sudiradraka ||

3. Dhuh risang ulun | alênggana sinanggaman | ulun dèrèng wrin | sajatinirèng pawèstri | amaksih suwung | kakang sariraning ulun | mojar Hyang Guru | sangsaya sudiradraka ||

40. Sudirawicitra lamp. 12 ped. 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. lir sadpadèngsun | tumiling mangulati | puspita ingkang | mèdêm endah kang warni | midêr ing taman | anon sêkar warsiki | kumênyut ing tyas | baya ta jatukrama ||

41. Sastrakusuma lamp. 12 ped. 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. lêng-lênging driya | mangu-mangu mangunkung | kandhuhan rimang | lir lina tanpa kanin | yèn tan tulusa | mêngku sang dyah utama | Sang Dasamuka | wuwusira ngrêrêpa ||

42. Sastramanggala lamp. 15. ped 7, 8 x 2: 30 x 2: 60

1. bramara rèh manguswa | amung ambrangêngêng kadi | karunaning kaswasih | anèng marga amalatkung | Sang Gônda Watratmaja | lêng-lêng lalu angulati | surya mangrangsang wayah | umyus amarawayanta ||

43. Sasadhara Kawêkas lamp. 20. ped 7, 7, 6 x 2: 40 x 2: 80

1. Mèh raina sêmu bang | hyang aruna kadi netraning angga rapuh | sabdaning kokila ring | kanigara sakêtêr | kinidungan ingkung lir wuwusing pinipan- | ca papêtoking ayam | wènèh ring pagagan | mrak manguwuh bramara | ngrabasèng kusuma ring | para aswana rum ||

44. Swandana lamp. 20 ped. 7, 7, 6 x 2: 40 x 2: 80

1. Sun nugraha sadaya | prasamya mangastuti | umung jaya-jaya | tanpa sisihaning rat | Sang Aprabu Jayabaya | narpati utama | tulo jayèng buwana | Jayabaya narpati | mèngêt sigra mangar- | cana wusning bubara- | nira Sang Bathara Ci | lir ning kang swandana ||

45. Sulanjari lamp. 20 ped. 8, 6, 6 x 2: 40 x 2: 80

1. Tandya bala Pandhawambyuk | gumulung mangungsir | ring sata Korawa | kambah kongkih sru katitih | mirut kerut larut | katut para ratu | tuwin sagung pra dipati | mirut kapilayu | sigra praptanira |Aswatama têtanya lah | pagene ta iki | ya padha lumayu ||

2. Myat langêning kang kalangyan | aglar pandam muncar | tinon lir kêkonang | surêm sorote tan padhang | kasor lan pajaring | purnamèng gêgana | dhasare môngsa katiga | ima amanawêng | ing ujung ancala | asênên karya wigêna | miwah sining wana | wrêksa gung tinunu ||

46. Salwarini lamp. 21 ped. 7, 7, 7 x 2: 42 x 2: 84

1. enjing bidhal gumuruh | saking nagri Wiratha | kèhing kang balakuswa | abra busananira | lir surya wêdalira | saking ing jalanidhi | arsa madhangi jagad | duk mungup-mungup anèng | anèng pucaking wukir | marbabak bang sumirat kêna soroting surya | mega lan gunung-gunung ||

47. Salyarini lamp. 17. ped. 6, 6, 5 x 2: 34 x 2: 68.

1. Mawurkang katrajang | endah ana wadya | ing Maispati | mung kang para raja | Dyan Sri Suryakètu | mangsah manglaga | ngadêg munggèng rata | mênthang langkap sigra | mêndhung geyungan | angin awor aris | Sang Prabu Manggada | Prabu Sawangga ||

48. Sapartitala lamp.17 ped. 6, 6, 5 x 2: 34 x 2: 68

1. lêng-lêng gatining kang | awan saba-saba | ne kang Ngastina | samantara têkèng | Têgal miluring kar- | ya Krêsna laku- | nira Parasura- | ma Kanwa Janaka | dulur Narada | kêpanggihing ika | jumurung ing karsa | sapartitala ||

 

 

49. Wisatikandhêh lamp. 13 ped. 7, 6 x 2: 26 x 2: 52. R. Ng. Wiro Hardjono lamp. 12 ped. 5, 7

1. Arsambêk Rêsi Gana | sidhayarpa sandi | lir mega anamuka | netra tarpa gatra | yang puspanjalining ron | mana katon manya | lumrang kang bramara ma- | riris ngantariksa ||

50. Lêbdajiwa lamp. 11 ped. 4, 7 x 2: 22 x 2: 44

1. sigra Prabu | Sugriwa arsa mangsah | manêmbah ing | Ramawijaya sigra | mangsah mangkrak | gurnita amêlingi | orêg sagung | wanara wruh kalamun ||

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: