RSS

Sekar Kawi-2

 

33. Kawitana lamp.17 ped. 5, 6, 6 x 2: 34 x 2: 68

1. Irikata sang | Gathutkaca kinon | mapag arka suta | têkapira Krê- | sna Parta manêhêr | muji saktinira | sang inujaran | wang-wang asêmu gar- | jita  arsa marêk | mawa caraba | gya ywana na pakonan | ring patik narpati ||

34. Kilayunêdhêng lamp. 22 ped. 5, 6, 6, 5 x 2: 42 x 2: 84

1. kadangmu padha | warahên dèn bêcik | besuk amêndhêma | baris prayitna | aywa sarônta | wong ing Dwarawati | tinumpêsan iku | awak pandhawa | ngandhut marangke | môngsa wurung dadi | mungsuh pan asandi | kewala bêcik | riwusing gunêm | korawa bubaran | pra ratu pituwa | ki layunêdhêng ||

35. Surarêtna lamp.12 ped. 4, 8 x 2: 24 x 2: 48

1. Lela-lela | linali saya kadriya | driyasmara | marang risang kadi ratih | ratih ratu | ratuning wong cakra kêmbang | kêmbang jaya | kusuma asih ing kula ||

36. Sardula Wikridita lamp.19 ped 6, 6, 7 x 2: 38 x 2: 76

1. Tandya trus dhadha sang | Gathutkaca wang-wang | murca mangêsaksana |dèn tanjrih mabangun | mawega tumêmpu- | n mangungsir sang wangga di- | pati singgih Bima- | sutangga krama a- | rêp matya ngungsir kiwul | kèn lumpad rawi su- | ta lês curingrana | bolot matinggal rata ||

2. Dyan Seta umangsah | krodhanira dening | patine ari kalih | tumanduk sawadya | galak lir sardula | amêmôngsa gumrêgut | prawira Wiratha | umangsah mangungsir | lir buta môngsa daging | seta senapati | gumrit ratanira | mênthang langkap nglêpasi ||

37. Saribrônta lamp. 19. ped 6, 6, 7 x 2: 38 x 2: 76

1. Ron pari kang lêsah | Sang Madrimtênaya | salaminipun kula | surya lalu môngsa | nata rêngu sabda | darbe sir mring paduka | pamburaking kaga | dyah atma Mandura | tansah manahên brônta | mirah jayèng toya | pisang mawa gônda | baya ta tan graita ||

38. Sikarini lamp. 17. ped. 6, 6, 5 x 2: 34 x 2: 68

1. Lawa-lawa gandhul | nèng pang kêbêt-kêbêt | lir milu susah | yèn ta bisa muwus | pagene Pandhawa | tan ana tumut | pribadi aminta | prajanta sapalih | lir sêkar tanjung | Kuru ambalasah | lêsah kadi susah | susah kapisah ||

2. Anake wre tunggal | kagiri-giri gêng- | nya gra magalak | angkara ambêknya | gora gadha tanya | gatulungana tinêpak kapyarsat | buta kabarubuh | puk kayu pokah | bêlah bêntar sirna | watu kumalasa | swuh kapalupuh ||

3. Mulat mara Sang Ar- | juna èsmu kama- | nungsan kasrêpan | ring tingkahing mungsuh | niran para dhadang| aywa wang wanèh anawang anaking | yayah myang ibu lèn | uwanggêh paman | mangkadi narpa Sa- | lya Bisma Karpa sang | dwijanggêh guru ||

4. Anêgês karsanya | sanggya kang murbèng rat | sarêng wus ênêng | ingkang astagina| sinôngga ing asta | nulya binanting mawur tan kaèksi | kang rêtna dumilah | warna manungsa | wanudya kalangkung | ayu citranira | lir côndra kèksi ||

39. Sudiradraka lamp. 13. ped. 5, 8 x 2: 26 x 2: 52

1. Sang brata ajrih | nampik ing rèh kadang tuwa | ciptatur sêmbah | pukulun kawula darmi | lumampah ing rèh | jêng kaka Ramawijaya | sukèng tyas aris | ngandika sudiradraka ||

2. Maya-maya ka- | malangên kartaning pura | radya Ngalêngka | sanggya sotya kênaka | prasada wrana | gapura maneka warna | Bayutênaya | tyasira sudiradraka ||

3. Dhuh risang ulun | alênggana sinanggaman | ulun dèrèng wrin | sajatinirèng pawèstri | amaksih suwung | kakang sariraning ulun | mojar Hyang Guru | sangsaya sudiradraka ||

40. Sudirawicitra lamp. 12 ped. 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. lir sadpadèngsun | tumiling mangulati | puspita ingkang | mèdêm endah kang warni | midêr ing taman | anon sêkar warsiki | kumênyut ing tyas | baya ta jatukrama ||

41. Sastrakusuma lamp. 12 ped. 5, 7 x 2: 24 x 2: 48

1. lêng-lênging driya | mangu-mangu mangunkung | kandhuhan rimang | lir lina tanpa kanin | yèn tan tulusa | mêngku sang dyah utama | Sang Dasamuka | wuwusira ngrêrêpa ||

42. Sastramanggala lamp. 15. ped 7, 8 x 2: 30 x 2: 60

1. bramara rèh manguswa | amung ambrangêngêng kadi | karunaning kaswasih | anèng marga amalatkung | Sang Gônda Watratmaja | lêng-lêng lalu angulati | surya mangrangsang wayah | umyus amarawayanta ||

43. Sasadhara Kawêkas lamp. 20. ped 7, 7, 6 x 2: 40 x 2: 80

1. Mèh raina sêmu bang | hyang aruna kadi netraning angga rapuh | sabdaning kokila ring | kanigara sakêtêr | kinidungan ingkung lir wuwusing pinipan- | ca papêtoking ayam | wènèh ring pagagan | mrak manguwuh bramara | ngrabasèng kusuma ring | para aswana rum ||

44. Swandana lamp. 20 ped. 7, 7, 6 x 2: 40 x 2: 80

1. Sun nugraha sadaya | prasamya mangastuti | umung jaya-jaya | tanpa sisihaning rat | Sang Aprabu Jayabaya | narpati utama | tulo jayèng buwana | Jayabaya narpati | mèngêt sigra mangar- | cana wusning bubara- | nira Sang Bathara Ci | lir ning kang swandana ||

45. Sulanjari lamp. 20 ped. 8, 6, 6 x 2: 40 x 2: 80

1. Tandya bala Pandhawambyuk | gumulung mangungsir | ring sata Korawa | kambah kongkih sru katitih | mirut kerut larut | katut para ratu | tuwin sagung pra dipati | mirut kapilayu | sigra praptanira |Aswatama têtanya lah | pagene ta iki | ya padha lumayu ||

2. Myat langêning kang kalangyan | aglar pandam muncar | tinon lir kêkonang | surêm sorote tan padhang | kasor lan pajaring | purnamèng gêgana | dhasare môngsa katiga | ima amanawêng | ing ujung ancala | asênên karya wigêna | miwah sining wana | wrêksa gung tinunu ||

46. Salwarini lamp. 21 ped. 7, 7, 7 x 2: 42 x 2: 84

1. enjing bidhal gumuruh | saking nagri Wiratha | kèhing kang balakuswa | abra busananira | lir surya wêdalira | saking ing jalanidhi | arsa madhangi jagad | duk mungup-mungup anèng | anèng pucaking wukir | marbabak bang sumirat kêna soroting surya | mega lan gunung-gunung ||

47. Salyarini lamp. 17. ped. 6, 6, 5 x 2: 34 x 2: 68.

1. Mawurkang katrajang | endah ana wadya | ing Maispati | mung kang para raja | Dyan Sri Suryakètu | mangsah manglaga | ngadêg munggèng rata | mênthang langkap sigra | mêndhung geyungan | angin awor aris | Sang Prabu Manggada | Prabu Sawangga ||

48. Sapartitala lamp.17 ped. 6, 6, 5 x 2: 34 x 2: 68

1. lêng-lêng gatining kang | awan saba-saba | ne kang Ngastina | samantara têkèng | Têgal miluring kar- | ya Krêsna laku- | nira Parasura- | ma Kanwa Janaka | dulur Narada | kêpanggihing ika | jumurung ing karsa | sapartitala ||

 

 

49. Wisatikandhêh lamp. 13 ped. 7, 6 x 2: 26 x 2: 52. R. Ng. Wiro Hardjono lamp. 12 ped. 5, 7

1. Arsambêk Rêsi Gana | sidhayarpa sandi | lir mega anamuka | netra tarpa gatra | yang puspanjalining ron | mana katon manya | lumrang kang bramara ma- | riris ngantariksa ||

50. Lêbdajiwa lamp. 11 ped. 4, 7 x 2: 22 x 2: 44

1. sigra Prabu | Sugriwa arsa mangsah | manêmbah ing | Ramawijaya sigra | mangsah mangkrak | gurnita amêlingi | orêg sagung | wanara wruh kalamun ||

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: