RSS

Sinom Kalatidha

Mangkya darajating praja
kawuryan wus sunyaruri
rurah pangrèhing ukara
karana tanpa palupi
atilar silastuti
sarjana sujana kêlu
kalulun kala tida
tidhêm tandhaning dumadi
ardayèngrat dening karoban rubéda

 
Ratuné ratu utama
patihé patih linuwih
pra nayaka tyas raharja
panêkaré bêcik-bêcik
parandéné tan dadi
paliyasing kala bêndu
malah sangkin andadra
rubéda kang ngrêribêdi
béda-béda ardaning wong sanagara

 
Katêtangi tangisira
sira sang paramèngkawi
kawilêting tyas duhkita
katamén ing réh wirangi
déning upaya sandi
sumaruna anarawang
pangimar manuhara
mêt pamrih mélik pakolih
têmah suha ing karsa tanpa wiwéka

Dasar karoban pawarta
babaratan ujar lamis
pinudya dadya pangarsa
wêkasan malah kawuri
yan pinikir sayêkti
pedah apa anéng ngayun
andhêdhêr kaluputan
siniraman banyu lali
lamun tuwuh dadi kêkêmbanging béka

Ujaring panitisastra
awêwarah asung péling
ing jaman kênéng musibat
wong ambêg jatmika kontit
mêngkono yèn niténi
pèdah apa amituhu
pawarta lalawora
mundhuk angrêranta ati
angurbaya ngikêta caritèng kuna

Kèni kinarta darsana
panglimbang ala lan bêcik
sayêkti akèh kéwala
lêlakon kang dadi tamsil
masalahing ngaurip
wahaninira tinêmu
têmahan anarima
mupus pêpêsthéning takdir
puluh-puluh anglakoni kaélokan

Amênangi jaman édan
éwuh aya ing pambudi
milu édan nora tahan
yèn tan milu anglakoni
boya kaduman mélik
kalirên wêkasanipun
ndilalah karsa Allah
bêgja-bêgjané kang lali
luwih bêgja kang éling lawan waspada

Sêmana iku bêbasan
padu-paduné kêpéngin
ênggih mêkoten man doblang
bênêr ingkang angarani
nanging sajroning batin
sejatiné nyamut-nyamut
wis tuwa arep apa
muhung mahas ing asêpi
supayantuk parimarmaning hyang suksma

 
Béda lan kang wus santosa
kinartan ing hyang widi
satiba malanganéya
tan susah ngupaya kasil
saking mangunah prapti
pangéran paring pitulung
marga samaning titah
rupa sabarang pakolih
parandéné maksih tabêri ikhtiyar

Sakadaré linakonan
mung tumindak mara ati
anggêr tan dadi prakara
karana riwayat muni
ikhtiyar iku yêkti
pamilihe rèh rahayu
sinambi budidaya
kanthi awas lawan éling
kang kaèsthi antuka parmaning suksma

Ya Allah ya Rasulullah
kang sipat murah lan asih
mugi-mugi aparinga
pitulung ingkang nartani
ing alam awal akhir
dumununging gêsang ulun
mangkya sampun awrêdha
ing wêkasan kadi pundi
mula mugi wontêna pitulung tuwan

Sagêda sabar santosa
mati sajroning ngaurip
kalis ing rèh aruara
murka angkara sumingkir
tarlên mêlêng malat sih
sanityaséng tyas mematuh
badharing sapudhêndha
antuk mayar sawêtawis
borong angga sawarga mêsi martaya

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: