RSS

Bambang Sukasarana

sukasarana

Bambang Sukrasana iku putrane Begawan Suwandagni ing Pratapan Ardi Sekar. Rayine Bambang Sumantri. Senadyan kadang tunggal yayah rena, nanging wujud lan rupane satriya loro mau adoh banget sungsate prasast bumi karo langit.
Bambang Sukrasana rupane luwih dening kuciwa. Kulite pating prithut kaya jeruk purut. Sirahe nggandhen, bathuke nonong, irunge pesek, mripate kiyipan, alise kandel nggenthaweng, tutuke ngeblak, untune pating cringih, siyunge mawa wisa, wetenge mlenthus bekel, sikile pekok, lakune cekeh, swarane pelo.
Amarga wiwit bayi dibuwang ing alas kang wingite kepati-pati, iku manjing dadi tapa bratane, kang njalari Sukrasana sekti mandraguna. Bisa napak jumantara, bisa manjing ajur ajer. Kabeh kewan galak buron wana lan sarupaning lelembut dadi sumitrane Sukrasana.
Kocap nalika samana Bambang Sumantri suwita marang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ing Mahispati kadhawuhan mbantu perang ing negara Magada. Bambang Sumantri kaleksanan nyirnakake Prabu Darmawasesa sawadyabalane lan kasil mboyong Dewi Citrawati lan putri dhomas pinangka pangiringi.
Bareng lakune tekan sekethenging kutha Mahispati, Sumantri nuli utusan ngaturake nawala marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Wose nawala : Dewi Citrawati bakal diaturake Sang Prabu Harjuna Sasrabahu sauger Sang Prabu bisa ngasorake yudane Bambang Sumantri. Klakon Sumantri perang tandhing mungsuh Prabu harjuna Sasrabahu. Wusanane Sumantri kalah bareng Sang Prabu triwikrama wujud buta kang gedhene kagila-gila. Sumantri ngrerepa nyuwun pangapura.
Sumantri diapura, lan Sang prabu kersa nampa pasuwitane, yen Sumantri bisa muter Taman Sriwedari kang dumunung ing Kahyangan Untarasegara, kaboyong menyang Mahispati. Sumantri judheg, rumangsa ora kuwawa minangkani panyuwune Sang prabu. Dumadakan mak jleg Sukrasana wis ngadeg ing sangarepe Sumantri. Sukrasana kandha :
“Aja kuwatil kakang Sumantli, aku alep mitulungi kowe, nanging kowe kudu janji malang aku, yen aku kudu oleh ndhelek suwita ing Mahispati ya kakang “.
Sumantri nyaguhi panjaluke Sukrasana. Awit saka pitulungane Sukrasana, Taman Sriwedari klakon dipindhah ing Negara Mahispati.
Eman, Sumantri ora ngelingi kabecikan. Sawise Taman Sriwedari klakon dipindhah menyang Mahispati dening Sukrasana, Sumantri cidra ing janji. Sukrasana ora dikeparengake melu suwita marang Sang Prabu Harjuna Sasrabahu. Amarga Sukrasana meksa kudu melu, mula Sumantri banjur ngagar-agari senjata Cakra Baskara murih Sukrasana wedi lan gelem ninggalake Taman Sriwedari. Nanging Senjata Cakra Baskara mrucut temenan ngenani jajane Sukrasana dadi lan patine. Sumantri enggal-enggal mlayoni layone Sukrasana, nedya ngrungkebi. Nanging layon tumuli musna. Samusnane layon, Sumantri krungu swara ing akasa:
“Kakang Sumantri, kowe kok meksa suthik dak eloni. Mbesuk bae kakang, yen kakang Sumantri perang tandhing karo ratuning buta saka Ngalengka, sing ngati-ati kakang, aku bakal oleh dalan bebarengan karo kowe kakang. Wis kakang Dakenteni ing swarga pangrantunan!”
Pasuwitane Sumantri ditampa dening Prabu harjuna Sasrabahu, lan sinengkakake ing aluhur, winisudha jumeneng patih ing Mahispati kanthi asama Patih Suwanda.
(Dening : Mulyantara, Sempulur No. 21/X/2007)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: