RSS

Pandhawa

Pandawa Lima

Barata kagungan kalih trah, inggih menika trah Kurawa ingkang cacahipun satus kaliyan Pandhawa ingkang cacahipun gangsal. Pandhawa inggih menika Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, saha Sadewa. Waosan ing ngandhap menika ngandharaken ngengingi watak, gaman, dasanama, saha garwanipun Pandhawa.
1. Yudhistira
Yudhistira menika putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kunthi. Ingkang minangka titisanipun Bhatara Darma. Dasanamanipun Yudhistira inggih menika Puntadewa, Darmakusuma, Darmaputra, Dwijakangka.
Garwanipun Yudhistira inggih menika Dewi Dripadi. kagungan putra satunggal ingkang nama Pancawala. Yudhistira rahipun pethak saengga watakipun sabar, jujur, nrima ing pandum, boten gampil duka bok bilih boten nate duka, boten nate goroh, wicaksana, adil, bekti mring Gusti.
Yudhistira minangka ratu ing Amarta kagungan pusaka Jamus Kalimasada paringanipun Bathara Darma. Saking Pandhawa menika namung Yudhistira piyambak ingkang saged tumuju swarga, amargi Yudhistira pancen kagungan sipat ingkang sae kaliyan sampurna.
2. Werkudara
Werkudara, putra ingkang nomer kalih saking Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kunthi. Werkudara menika titisanipun Bathara Bayu (angin). Dasanamanipun Werkudara inggih menika: Bratasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, Jayalaga, saha Prabancara siwi, mapan wonten ing kasatriyan Jodhipati. Bima gadhah watak satriya, remen tetulung, tresna dhumateng sedherek, bekti dhumateng tiyang sepuh kaliyan gurunipun, boten cidra ing janji saha adil.
Werkudara kagungan garwa ingkang cacahipun tiga, inggih menika Dewi Nagagini ingkang nglairaken putra Raden Antareja, Dewi Arimbi nglairaken putra Gathutkaca, saha Dewi Urang Ayu ingkang nglairaken Raden Antasena. Pusakanipun Raden Werkudara antawisipun kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, kaliyan Lambitamuka. Ajianipun Bandung Bandawasa, Ungkal Bener, Blanak Pengantol-antol, saha Bayu Bajra.
3. Arjuna
Arjuna putra panengah Pandhawa menika kagungan dasanama Janaka, Permadi, Dananjaya, Indratanaya, Palguna, Jahnawi, Kombang Ali-ali, Suparta, Margana, Pamadi. Arjuna menika remen tetulung saha remen tapa brata. Minangka satriya ing Madukara, Arjuna kagungan gaman antawisipun Panah Pasopati, keris Pulanggeni, Panah Sarotama, Keris Kalanadhah. Dene ajinipun Pangelmunan, Aji Sepi Angin, lsp.
Amargi Arjuna menika bagus saha remen godha dhumateng tiyang estri, saengga garwanipun kathah, antawisipun Dewi Sembadra, Dewi Srikandhi, Larasati, Dewi Dresanala, Dewi Supraba, Dewi Ulupi. Jalaran garwanipun kathah, Arjuna pikantuk sebutan “lelananging jagad” uga amargi sekti mandraguna lan watak satriyanipun.
4. Nakula
Nakula menika kembaranipun Sadewa, putranipun Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Madrim. Dasanamanipun inggih menika Pinten, Tripala. Nakula menika satriya ing Sawojajar. Garwanipun Dewi Soka. Gadhah putra kalih inggih menika Dewi Pranati kaliyan Bambang Pramusinta. Nakula kagungan watak mbela kabecikan saha pinter ing babagan ngelmu.
5. Sadewa
Sedherek kembaranipun Nakula, dasanamanipun inggih menika Tangsen, Darmapranti. Garwanipun inggih menika Dewi Srengginiwati saha kagungan putra inggih menika Bambang Sidapaksa. Garwa sanesipun inggih menika Dewi Pradapa ingkang peputra Raden Subekti kaliyan Raden Dewakusuma. Sadewa menika satriya ing Bumi Retawu. Sadewa kagungan watak mbela kabecikan saha pinter ing babagan ilmu pengetahuan.
Menika wau sakedhik andharan babagan tokoh Pandawa. Sifat-sifat Pandhawa menika minangka pralambang kasampurnaning manungsa. Sinten kemawon ingkang saged gadhah sipat kados para Pandhawa menika badhe pikantuk kasampurnaning gesang.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: