RSS

Puntadewa

puntadewa1

Yudhistira menika putra Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kunthi. Ingkang minangka titisanipun Bhatara Darma (Dewa keadilan). Yudhistira menika putra pembarep Pandhawa, dados gadhah sedherek inggih menika Werkudara, Arjuna, Nakula, saha Sadewa. Dasanamanipun Yudhistira inggih menika Puntadewa, Darmakusuma, Darmaputra, Darmaraja, Gunatalikrama, Samiaji, Dwijakangka, lan Ajathasatru. Nama Yudhistira menika maknanipun inggih menika raja prajurit, dene Puntadewa menika ateges Punjering kaluhuran.
Garwanipun Yudhistira inggih menika Dewi Drupadi inggh menika putrinipun Prabu Drupada, ratu ing Cempala. Kagungan putra satunggal ingkang nama Pancawala. Yudhistira menika pinter olah kaprajuritan saha gagah nalikanipun perang. Yudhistira watakipun sabar, jujur, nrima ing pandum, boten gampil duka mbok bilih boten nate duka, boten nate goroh, wicaksana, adil, bekti mring Gusti, dhemen tetulung; menapa kemawon ingkang dipundarbeki menawi dipunsuwun tiyang sanes mesthi dipunwenehaken, mila Yudhistira menika sinebut manungsa lega donya lila ing pati.
Yudhistira minangka ratu ing Amarta kagungan pusaka Jamus Kalimasada paringanipun Bathara Darma, wonten ugi Payung kyai Tunggulnaga, tombak tumbak Kyai Karawelang, lan sangsangan robyong, kang dayanipun menawi Puntadewa/Yudhistira duka lan astanipun nyenggol kalung menika, sanalika sariranipun salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthi kulit warni pethak.
Saking Pandhawa menika namung Yudhistira piyambak ingkang saged tumuju swarga, amargi Yudhistira pancen kagungan sipat ingkang sae kaliyan sampurna

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: