RSS

SRIKANDHI

srikandi_ygy

Prabu Drupada kobong  penggalihe, awit rumangsa dienggo pangewan-ewan dening Pandhita Drona, kanthi miranti para muride, yaiku Kurawa lan Pandhawa. Sruning runtik kaworan wirang, temah kagugah derenging karsa, kepengin kagungan putra kakung kang sudibya prawireng yuda, dadi pambengkasing satru sekti. Prabu Drupada kang kadherekake Raden Gandamana banjur ngupadi pandhita sekti kang bisa asung lantaran supaya kagungan putra priya, kang bisa ngasorake Pandhita Drona.

Tindake Prabu Drupada urut satepining Bengawan Gangga. Wasana priksa ana padhepokan kang banget werit awingit, nanging katon asri anglam-lami. Rawuhe Sang Prabu ing padhepokan iku dipethukake dening pandhita loro, yaiku Resi Yaja lan Resi Upayaja. Sawise pitepungan lan bage-binage ing karaharjan, Prabu Drupada banjur mratekake sedyane. Resi loro iku saguh minangkani pamundhute Sang Prabu.

Sawise sawetara suwene ana ing padhepokan, Prabu Drupada banjur kondur didherekake resi sakloron mau. Sapraptane ing kadhaton Pancala, prabu Drupada tumuli nganakake Sesaji Agni, dipandhegani dening Resi Yaja lan Resi Upayaja. Awit saka bangeting kepengin kagungan putra kakung, kang bisa ngasorake pandhita drona, sakabehe ubarampe sesaji disamektakake dening Prabu Drupada dhewe.

Sawise Resi Yaja lan Upayaja maca mantram sakti, banjur padha ngesok mertega suci kang wis dimantrami ing geni sesaji. Sanalika geni sesaji banjur murub mubyar, kukuse kumelun. Sang Resi sakloron ora kendhat-kendhat ngucapake mantram-mantram sakti karo wola-wali ngesokake mertege suci ing geni sesaji saya gedhe, lan kukuse kumendheng kumelun nggayuh akasa. Ora antara suwe ana kenya metu saka geni sesaji. Dedeg piyadege sarwa sembada, rikma ngandhan-andhan, mripat ndamar kanginan, astane nggandhewa pinenthang. Ngagem busana kaprajuritan, nggendhong endhong jemparing, tangane kiwa nyekel gendhewa. Kenya pujan kang mijil saka  Sesaji Agni kang wus sikep gegamaning ayuda iki dening Prabu Drupada diparingi asma Srikandhi.

(Seratan Mulyantara, Kedaulatan Rakyat: Minggu Wage 15 April 2012, kaca 20)

Iklan
 

Komentar ditutup.

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: