RSS

Sekar Kusumawicitra

32. Kusumawicitra lamp. 12 ped 6, 6 x 2: 24 x 2: 48

Sekar Kusumawicitra menika isi dasanama wewatekaning tembung ing sengkalan, saking watek satunggal dumugi watek das

1. Rupa– têmên | côndra– wulan purnama | sasi– wulan jangkêp | nabi– wudêl | sasa– lintang | dhara– wêtêng | bumi– lêmah | Budha– luwih: namaning môngsa satunggal | roning– godhong | mèdi– jubur | iku– buntut | dara– pêksi dara | janma– wong | eka– satunggal: wiji: tuduh | wak– badan sapata |suta– anak | siti– lêmah wêdhèn | awani– kêndêl: srêngenge | wungkulan– wutuhan: bundêran | wulan– wulan têmên | niyata– yêkti | tunggal kabèh– watak satunggal punika sadaya ||

2. Netra– paningal | caksuh– pasuluhan | nayana– ulat | sikara– tangan | buja– bau: namaning môngsa kalih | paksa– uwang | drasthi– alis | ama– pêpasu: wêwêri | locana– urang-uranging mata | carana– athi-athi |karna– kuping | karni– ambaning kuping: sungu | anêbah– tlapukan: anêbak | talingan– pangrunguning kuping | mata– ambaning mata | lentangana– lantangan roro | lar– wulu suwiwi | anêmbah– ngabêkti | suku loro– sikil karo ||

3. Bahni– gêni pandhe | pawaka– gêni pucuking gunung | siking– gêni upêt: têkên | guna– gêni agaran: kasagêdan | dahana– gêni tanpa sangkan | trining rana– gêni tunon: gêni paprangan | uta– lintah |ujêl– wêlut | anauti– cacing | jatha– gêni winadhahan: siyung | wedha– gêni pawon: sêrat pêpakêm: namaning môngsa tiga | analagni– gêni panasing ati | utawaka– gêni wong manggang | kayalena– gêni balubukan | puyika– gêni dilah | tiga– têlu | uninga– gêni obor ||

4. Wedang– banyu panas | sagara– banyu ngidêri jagad | karti– banyu sumur | suci– banyu padasan | jaladri– banyu rawa: sagantên | nadi– banyu kali |hèr– banyu pucuking gunung | nawa– banyu adhêm | samudra– banyu têlêng | jalanidhi– banyu angêdhung | warna– banyu sawangan | toya di– banyu jêmbangan | wahana– banyu udan | waudadi– banyu deresan: pancuran | sindu– banyu susu | warih– banyu krambil | dik– padon sakawan | tasik– banyu oyod: sagantên | catur yuga– keblat papat: namaning môngsa sakawan | pat– sakawan ||

5. Buta– buta lanang kang siyung |Pandhawa– putraning Pandhu | tata– gêtih otot | gati– kêkêtêg: pramana: namaning môngsa gangsal | wisaya– panggawe: pirantos | indri– bayuning mata | yaksa– buta wadon kang siyung | sara– lêlandhêp | maruta– angin ngirid gandaning sêkar | pawana– angin adrês | bana– alas agêng | margana– angin nèng dalan | samirana– angin ngilangakên kringêt | warayang– sanjata | pônca– gangsal | bayu– angin kang manjing mêdal | wisikan– wuruking bapa |gulingan– barat mêtu paturon | lima– gangsal ||

6. Masa– môngsa nênêm | sadrasa– rasa nênêm | winaya– anggang-anggang: namaning môngsa nênêm | nggana– tawon | rêtu– kawor: uyêk-uyêkan | anggas– kayu glinggang: ibêr-ibêran | oyag– obah | karêngya– karungu: rinêngga: kaupakara | pangrarasing nêm– pangrarasing watak nênêm | tahên– kayu taun | wrêksa– kayu tinêgor | prabata– kayu rubuh malang nèng dalan | kilating kanêm– lêlidhahing môngsa kanêm | lona– pêdhês |mla– kêcut | tikta– pait | kyasa– gurih | dura– asin | sarkara– manis ||

7. Ardi– gunung urut pasisir | prawata– gunung têpung sami gunung | turôngga– jaran | giri– gunung gêdhe | rêsi– pandhita suci | ôngsa– banyak: turun | biksuka– sapi: namaning môngsa pitu | cala– sukuning gunung | himawan– mega pucuking gunung | sapta– pitu | pandhita– putus | swara– pandhita kalok |gora– anggung | muni– pandhita muruk: muni | swa kuda– jaran kêbiri | tungganganing gunung– têngahing gunung | wiku– pandhita ing gunung | ya pêpitu– inggih pêpitu ||

8. Naga– ula gêdhe | panagan– ênggon ula gêdhe | salira– manyawak | basu– têkèk: kumaraning naga: namaning môngsa kawolu | tanu– bunglon | murti– cêcak: sangêt | kunjara– kandhang gajah: gêdhong pasakitan | gajah– gajah nèng wantilan | dwipôngga– gajah tinitihan ratu |asthi– gajah dèn palanani | samadya– gajah nèng têngahing dalan | manggala– gajah binêkta prang: pangajêng | dirada– gajah mêta | bujôngga– ula lanang | brahmanastha– pandhita sabrang wêwolu | dipara– gajah binêkta cangkrama | liman– gajah ginawa midhang | lan ula– ula lanang ||

9. Trustha– lèng bêdhil: suka | trusthi– lèng tulup | muka– rêrai | gapura– lawanging ratu | wiwara– lawang sakèthèng | dwara– lawanging omah | nanda– lèng kodhok: sêsotya: namaning môngsa kasanga |wilasita– lèng kombang | guwa– lèng patapan | rago– lèng samun | ludra– uluraning dewa | gatra– lèng gangsir | gônda– ambêt | lèng– lèng sêmut | rong– lèng ula | song– lèng landhak | têrusan– lawang butulan | yèku ôngka– inggih punika wêwilangan | babahan– lèng maling | hawa sasanga– bolonganing badan ||

10. Boma– sukêt mati: awang-awang: namaning môngsa sapuluh | sunya– suwung | gêgana– langit kesisan mega |barakan– tan katon: sêndhalan | adoh– têbih | ing langit– ing langit | anatan– katon tan kagayuh | windu– tumbuking taun | anèng wiyat– langit kang amor lan mêndhung | widik-widik– katon nuli ilang | malêtik– satêngahing langit: manculat | sirnèng gêgana– sirna ing langit | sagunging das– sakathahe kang ilang | walang– mêsat | kos– anggusah | watak sapuluh– watak sadasa ||

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: