RSS

Sekar Kusumawicitra

32. Kusumawicitra lamp. 12 ped 6, 6 x 2: 24 x 2: 48

Sekar Kusumawicitra menika isi dasanama wewatekaning tembung ing sengkalan, saking watek satunggal dumugi watek das

1. Rupa– têmên | côndra– wulan purnama | sasi– wulan jangkêp | nabi– wudêl | sasa– lintang | dhara– wêtêng | bumi– lêmah | Budha– luwih: namaning môngsa satunggal | roning– godhong | mèdi– jubur | iku– buntut | dara– pêksi dara | janma– wong | eka– satunggal: wiji: tuduh | wak– badan sapata |suta– anak | siti– lêmah wêdhèn | awani– kêndêl: srêngenge | wungkulan– wutuhan: bundêran | wulan– wulan têmên | niyata– yêkti | tunggal kabèh– watak satunggal punika sadaya ||

2. Netra– paningal | caksuh– pasuluhan | nayana– ulat | sikara– tangan | buja– bau: namaning môngsa kalih | paksa– uwang | drasthi– alis | ama– pêpasu: wêwêri | locana– urang-uranging mata | carana– athi-athi |karna– kuping | karni– ambaning kuping: sungu | anêbah– tlapukan: anêbak | talingan– pangrunguning kuping | mata– ambaning mata | lentangana– lantangan roro | lar– wulu suwiwi | anêmbah– ngabêkti | suku loro– sikil karo ||

3. Bahni– gêni pandhe | pawaka– gêni pucuking gunung | siking– gêni upêt: têkên | guna– gêni agaran: kasagêdan | dahana– gêni tanpa sangkan | trining rana– gêni tunon: gêni paprangan | uta– lintah |ujêl– wêlut | anauti– cacing | jatha– gêni winadhahan: siyung | wedha– gêni pawon: sêrat pêpakêm: namaning môngsa tiga | analagni– gêni panasing ati | utawaka– gêni wong manggang | kayalena– gêni balubukan | puyika– gêni dilah | tiga– têlu | uninga– gêni obor ||

4. Wedang– banyu panas | sagara– banyu ngidêri jagad | karti– banyu sumur | suci– banyu padasan | jaladri– banyu rawa: sagantên | nadi– banyu kali |hèr– banyu pucuking gunung | nawa– banyu adhêm | samudra– banyu têlêng | jalanidhi– banyu angêdhung | warna– banyu sawangan | toya di– banyu jêmbangan | wahana– banyu udan | waudadi– banyu deresan: pancuran | sindu– banyu susu | warih– banyu krambil | dik– padon sakawan | tasik– banyu oyod: sagantên | catur yuga– keblat papat: namaning môngsa sakawan | pat– sakawan ||

5. Buta– buta lanang kang siyung |Pandhawa– putraning Pandhu | tata– gêtih otot | gati– kêkêtêg: pramana: namaning môngsa gangsal | wisaya– panggawe: pirantos | indri– bayuning mata | yaksa– buta wadon kang siyung | sara– lêlandhêp | maruta– angin ngirid gandaning sêkar | pawana– angin adrês | bana– alas agêng | margana– angin nèng dalan | samirana– angin ngilangakên kringêt | warayang– sanjata | pônca– gangsal | bayu– angin kang manjing mêdal | wisikan– wuruking bapa |gulingan– barat mêtu paturon | lima– gangsal ||

6. Masa– môngsa nênêm | sadrasa– rasa nênêm | winaya– anggang-anggang: namaning môngsa nênêm | nggana– tawon | rêtu– kawor: uyêk-uyêkan | anggas– kayu glinggang: ibêr-ibêran | oyag– obah | karêngya– karungu: rinêngga: kaupakara | pangrarasing nêm– pangrarasing watak nênêm | tahên– kayu taun | wrêksa– kayu tinêgor | prabata– kayu rubuh malang nèng dalan | kilating kanêm– lêlidhahing môngsa kanêm | lona– pêdhês |mla– kêcut | tikta– pait | kyasa– gurih | dura– asin | sarkara– manis ||

7. Ardi– gunung urut pasisir | prawata– gunung têpung sami gunung | turôngga– jaran | giri– gunung gêdhe | rêsi– pandhita suci | ôngsa– banyak: turun | biksuka– sapi: namaning môngsa pitu | cala– sukuning gunung | himawan– mega pucuking gunung | sapta– pitu | pandhita– putus | swara– pandhita kalok |gora– anggung | muni– pandhita muruk: muni | swa kuda– jaran kêbiri | tungganganing gunung– têngahing gunung | wiku– pandhita ing gunung | ya pêpitu– inggih pêpitu ||

8. Naga– ula gêdhe | panagan– ênggon ula gêdhe | salira– manyawak | basu– têkèk: kumaraning naga: namaning môngsa kawolu | tanu– bunglon | murti– cêcak: sangêt | kunjara– kandhang gajah: gêdhong pasakitan | gajah– gajah nèng wantilan | dwipôngga– gajah tinitihan ratu |asthi– gajah dèn palanani | samadya– gajah nèng têngahing dalan | manggala– gajah binêkta prang: pangajêng | dirada– gajah mêta | bujôngga– ula lanang | brahmanastha– pandhita sabrang wêwolu | dipara– gajah binêkta cangkrama | liman– gajah ginawa midhang | lan ula– ula lanang ||

9. Trustha– lèng bêdhil: suka | trusthi– lèng tulup | muka– rêrai | gapura– lawanging ratu | wiwara– lawang sakèthèng | dwara– lawanging omah | nanda– lèng kodhok: sêsotya: namaning môngsa kasanga |wilasita– lèng kombang | guwa– lèng patapan | rago– lèng samun | ludra– uluraning dewa | gatra– lèng gangsir | gônda– ambêt | lèng– lèng sêmut | rong– lèng ula | song– lèng landhak | têrusan– lawang butulan | yèku ôngka– inggih punika wêwilangan | babahan– lèng maling | hawa sasanga– bolonganing badan ||

10. Boma– sukêt mati: awang-awang: namaning môngsa sapuluh | sunya– suwung | gêgana– langit kesisan mega |barakan– tan katon: sêndhalan | adoh– têbih | ing langit– ing langit | anatan– katon tan kagayuh | windu– tumbuking taun | anèng wiyat– langit kang amor lan mêndhung | widik-widik– katon nuli ilang | malêtik– satêngahing langit: manculat | sirnèng gêgana– sirna ing langit | sagunging das– sakathahe kang ilang | walang– mêsat | kos– anggusah | watak sapuluh– watak sadasa ||

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: